+ פרסום מודעה חינם !
מודעות: לא נמכר - 1317, סה"כ - 27041

באוצר מתכננים להיפטר ממס הבלו ולהילחם ביבואנים הבלעדיים. חבל שזה כנראה לא יקרה

29 מאי 2022 - גלובס

משרד האוצר

טיוטת חוק ההסדרים כוללת 30 רפורמות לקראת תקציב 2023 שיוצגו לאישור הממשלה על פי התכנון בחודש הבא . אלא שרבות מהן מתבססות על תוכניות שנתקלו בקשיים בשנים קודמות, ולא ברור מה הסיכויים שיעברו דווקא הפעם לאור המצב הפוליטי השברירי

עיצומו של המשבר הפוליטי, שר האוצר אביגדור ליברמן נחוש להעביר את תקציב המדינה לשנת 2023 ובצדו חוק ההסדרים.

משרד האוצר מתכנן להעביר בצמוד לתקציב המדינה חוק הסדרים שמכיל לפי הטיוטה העדכנית כ-30 רפורמות, אבל לא הרבה בשורות חדשות. על רבות מהתוכניות כבר שמענו שוב ושוב בעבר אך מעולם לא יושמו, כמו למשל הקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות, חזון מיליון ישראלים בהייטק או מס נסועה שיחליף את הבלו על הדלק. אין ערובה שהתוכניות יעברו דווקא הפעם, כשהמצב הפוליטי השברירי מעמיד את אישור התקציב כולו תחת סימן שאלה גדול.

הדרמות המרכזיות בתוכנית הכלכלית לשנת התקציב הבאה הן בתחום הנדל"ן, כגון הקמת קרן שתתמרץ רשויות מקומיות לקלוט תושבים חדשים. בשאר התחומים, כפי שפורסם בגלובס לפני שבועיים, מדובר בחוק הסדרים נטול מהפכות.

היו באוצר מי שאמרו כי השנה חוק ההסדרים לא יהיה משמעותי במיוחד, ובוודאי אל מול קודמו לתקציב 2021-2022, שהיה עשיר ברפורמות "דגל" כגון הקלת הייבוא, העלאת גיל הפרישה לנשים, ביטול אג"ח מיועדות ועוד.

הפלונטר הפוליטי יכריע

במשרד האוצר שואפים לאשר את התקציב ואת חוק ההסדרים בממשלה ב-17 ביוני. לאחר מכן יועברו הרפורמות לקריאות בכנסת ולהכנה בוועדות. כרגע, כשהקואליציה מתקשה להעביר בכנסת גם חוקים שאמור להיות עליהם קונצנזוס כמו "ממדים ללימודים" עבור חיילי צה"ל, ספק אם יצליחו להגיע להסכמות לגבי התקציב. גם אם הממשלה תצליח לסחוב עד ספטמבר, המועד המתוכנן לאישור הסופי של התקציב במליאה, סביר להניח שעד אז עוד ייעשו שינויים בנוסח הסופי של חוק ההסדרים.

באופן מסורתי, באוצר מכניסים לטיוטת הרפורמות גם "עזים", שמוקרבות במהלך המשא ומתן עם הגורמים השונים. החוקים שמפוצלים מהחוק נותרים לרוב על רצפת חדר הדיונים, אבל לפעמים גם חוזרים לסיבוב שני. כך למשל, חלק מהמהלכים למאבק בהון השחור, שנפלו מחוק ההסדרים הקודם, מופיעים גם הפעם, וזאת בהמשך להמלצות הוועדה בינמשרדית שפורסמה השבוע.

ניסוח כללי ומעורפל

רפורמות אחרות שנשמעות מוכרות מופיעות באחד הפרקים היותר מעניינים בחוק ההסדרים, זה שעוסק בהפחתת הריכוזיות והגברת התחרותיות בשוק מוצרי המזון. הצעת החוק קובעת איסור על הסכמי הפצה בלעדיים של ספקים גדולים, וחיובם בקבלת אישור הממונה על התחרות במיזוג עם כל ספק מזון אחר. מדובר בצעדים עליהם הכריז שר האוצר אביגדור ליברמן כבר בחודש מרץ ושהדיון הציבורי עליהם החל עוד בשנה שעברה.
ברמת הכותרות מדובר בהמשך המאבק של ליברמן ביצרני ויבואני המזון החזקים ששולטים בשוק הריכוזי. אבל כרגע הטיוטה מנוסחת באופן כללי, ועד שהצעות המחליטים לא יתורגמו לתקנות, אין בהן "בשר" וקשה לדעת עד כמה הן יחייבו את הספקים.

ראו למשל כיצד מנוסחת ההחלטה המרכזית הזו: "קביעת איסור על ספק גדול מאוד להתקשר בהסדרי בלעדיות עם יצרן או ספק טובין במדינת חוץ וקביעת הוראת מעבר לשנתיים בהן ניתן יהיה לבצע התאמות להסכמים קיימים". ספק גדול מאוד מוגדר ככזה בעל מחזור של 100 מיליון שקל לפחות. האם המשמעות היא שכל הסדרי ההפצה הבלעדיים הקיימים יבוטלו? האם יחוייב כל מותג בשני ערוצי הפצה לפחות? ואיך בדיוק יעשו זאת מבלי לפגוע בזכות הקניין של היבואנים החזקים, שבוודאי עוד יפעילו לחצים נגד הכוונה?

דיוק של הנוסח הסופי והתקנות שיתוקנו בעקבותיו יש חשיבות מכרעת בהצלחת התוכנית. לראייה, רפורמה מקבילה שנערכת כיום בחוק התחרות, איסור הפגיעה בייבוא מקביל, היא בעצם גרסה משופרת לחוקי מהעבר שנכשלו במבחן הזמן. עוד ב-2018 נקבע איסור פגיעה ביבואן מקביל כהוראת שעה, שתוקפה פג ולא חודש. בדיעבד, נוסח החוק הקודם היה ערטילאי מדי ואיפשר לחברות לעקוף אותו. רק פעם אחת נעשה ניסיון להפעיל החוק, נגד היבואנית שסטוביץ, בעלת הזיכיון לקולגייט, שפעלה כנגד ייבוא מקביל של משחת השיניים.

איך מוותרים על הבלו

תחת הכותרת של "חיזוק מנועי הצמיחה של המשק" מאוגדים מספר צעדים בתחום התשתיות. ביניהם, הרחבת ההגדרה של פרויקטי תשתית לאומיים ובעיקר בתחום התחבורה, זירוז צה"ל בפינוי שדות מוקשים, הקלת הרגולציה על תשתיות חשמל מסוימות, היערכות פיננסית להקמת המטרו בגוש דן, תוכנית "לקידום החדשנות", והצעד הבולט ביותר בפרק זה - "היערכות המשק למעבר לתחבורה פרטית חשמלית".

המשמעות בפועל היא מעבר לתשלום מס לפי נסועה, במקום מס הבלו המוטל כיום על הדלק. זאת, בשל החשש באוצר שהחדירה המואצת של המכוניות החשמליות תייבש את הפרה החולבת של המדינה, כאשר הבלו לבדו הכניס לקופת המדינה כ-20 מיליארד שקל בשנה החולפת.

פרק נוסף בחוק מציע, כי בנק בעל היקף פעילות קטן יהיה רשאי לשלוט גם בתאגיד שהוא סוכן ביטוח שעיסוקו בביטוח כללי.

פרק אחר עוסק ב"צמצום פערים חברתיים". בפרק תוכנית להגדלת מספר התלמידים החרדיים בלימודי אנגלית, מתמטיקה ועברית. מוסדות הלימוד החרדיים יזכו מהמדינה לתמריצים תקציביים לפי הישגים. אלא שהתוכנית תהיה תקפה רק למוסדות לימוד לבנים, ולא לבנות. אחד הנימוקים לכך הוא שהמדינה מעוניינת לעודד בעיקר תעסוקה של גברים חרדיים, ששיעור העובדים ביניהם נמוך בהרבה לעומת נשים חרדיות. 

חוק ההסדרים: נדל"ן |אריק מירובסקי

לתמרץ רשויות להקים דירות, להרחיב התחדשות עירונית גם לצמודי קרקע

תמרוץ הרשויות המקומיות להקים יותר דירות מאשר שטחי תעסוקה, ייעול עבודת הוועדות המחוזיות, הקלות תכנון בקרקעות מרובות בעלים והכללת מבנים צמודי קרקע בתוכניות התחדשות עירונית - אלו צעדי הנדל"ן העיקריים שמוצעים במסגרת התוכנית הכלכלית הממשלתית בתחום הנדל"ן ל-2023, כפי שעולה מטיוטת התוכנית.

בממשלה איתרו מספר חסמים עיקריים להגדלת היקפי הבנייה, שמצויים ברשויות המקומיות, בוועדות התכנון והבנייה, בחקיקה ובנורמות קיימות. אחת מההצעות הבולטות היא ויסות תקבולי ארנונה עסקית לטובת היתרי בנייה למגורים, והעברת כספים מרשויות עתירות בתעסוקה לרשויות שעתירות במגורים. כיום, לרשויות המקומיות יש תמריץ שלילי לבנייה למגורים ותמרוץ יתר לתכנון שטחי תעסוקה ומסחר, וזאת עקב תעריפי הארנונה של שטחי תעסוקה שגבוהים לעתים במאות אחוזים על אלה של מגורים.

התוכנית להתמודד עם הבעיה: 2,000 שקל לרשויות מקומיות עבור כל יחידת דיור שתקבל היתר בנייה בשטחן, וזאת כמענק להאצת דיור. המענק יחולק מקופה ייעודית שתוקם - כך שרשות שמגדילה באופן משמעותי את הכנסותיה מארנונה עסקית, תשלם יותר לקרן הייעודית והכסף יועבר לרשויות המקומיות שאצלן מתקיימת בנייה רבה למגורים.

עוד צעד בתחום הארנונה: העלאת ארנונה לדירות שמושכרות לטווח קצר בנוסח Airbnb לרמה של בתי מלון.

עוד מוצע, כי תוכנית הכוללת תוספת של עד 30 יחידות דיור ועד 3,000 מ"ר למגורים תהיה תוכנית בסמכות של כל ועדה מקומית.

לפי חוק התכנון והבנייה, בתכנון בקרקע פרטית הכוללת ריבוי בעלים, נדרשת הסכמה של לפחות 75% מהבעלים לתכנן אותן. כעת, מוצע להפחית את רף ההסכמה ל-51% ולראות את מי שלא התנגד באופן אקטיבי כמי שמסכים להגשת התוכנית.

עניין אחר הוא רישוי הבנייה, שבישראל אורך לעתים שנתיים ויותר. בעבר כבר אושר להקים מסלול רישוי מקביל למסלול הרגיל, במסגרתו אדריכל שיוסמך כמורשה להיתר יוכל לתת היתר בנייה במקום רשות הרישוי. לגבי ועדות מקומיות שבהן הליך הרישוי מתארך באופן משמעותי ביחס לממוצע, מוצע לאפשר הוצאת היתר בנייה במתחמי בנייה הכוללים מעל 40 יחידות דיור, לרשות רישוי ארצית אשר תתבסס על ועדת המשנה של המועצה הארצית, ותהווה סמכות רישוי מקבילה.

ולבסוף - כיום העיסוק בהתחדשות העירונית כולל בעיקר תוכניות בשטחים שיש בהם בנייה רוויה. הוגי התוכנית הממשלתית אומרים, כי כעת הבשילה העת לקידום צעד משלים לטובת קידום מאסיבי של פרויקטים גם ביחידות צמודות קרקע.

 חוק ההסדרים - תחבורה | אסף זגריזק  

שרת התחבורה תקבע את המודל: הפתרון של האוצר להקמת הרשויות המטרופוליניות

בטיוטת חוק ההסדרים הנוכחית, האוצר מוביל להקמת רשויות מטרופוליניות בגרסה מרוככת אמנם - אך כזו שתחייב את הקמתן. זאת, בניגוד לעמדת משרד התחבורה שתומך בהקמת רשויות "וולונטריות". בחוק ההסדרים הקודם, ההצעה להקמת רשויות מטרופוליניות ירדה מהפרק בעקבות התנגדות משרד התחבורה והשרה הממונה מרב מיכאלי.

והנה, בטיוטה הנוכחית חזרה ההצעה, בגרסה שמעניקה יותר עצמאות לשרת התחבורה בקביעת המודל, אך עדיין מחייבת הקמת רשויות כאלו בתוך שנתיים מכניסת החוק.

רפורמה נוספת היא חוק תשתיות לאומיות שמהווה מעין חוק מטרו רזה ל-10 פרויקטי תשתית שייבחרו להכלל בו, ויהיה להם מסלול מהיר מול חברות תשתית.

רפורמה נוספת תסדיר היטל מימון המטרו על בעלי נכסים: כל בעל נכס, למעט בעליהם של דירת מגורים אחת, ישלם מס במשך 40 שנה. עיקר הנושאים בעול יהיו בעליהם של משרדי תעסוקה, ושטחי מסחר - הנהנים העיקריים מתועלותיה הכלכליות של מערכת התחבורה.

לגבי שאלת הסיכויים להעברת הרפורמות - הרי שמרבית רפורמות התחבורה שבטיוטת חוק ההסדרים הנוכחית נשרו מחוק ההסדרים הקודם וכלל לא בטוח שלממשלה יהיה רוב להעביר את תקציב המדינה, וגם אם כן - כל רפורמה שתתקל בהתנגדות של מי מחברות הקואליציה עלולה לרדת מהפרק. לכן, אם במשרדי האוצר והתחבורה לא יגיעו לנוסח מוסכם על הקמת הרשויות המטרופוליניות בחוק ההסדרים הקרוב ספק אם הרפורמה בתחבורה תעבור.

חרף העובדה שתעדוף הפרויקטים הלאומים היא מטרה חשובה, גם היא תגרור התנגדויות משמעותיות ובעיקר מלובי ראשי הערים שה"שוט" ילקח מהם בקידום פרויקטי תשתית ובוודאי תתקל בהתנגדות של גופים כמו המשרד להגנת הסביבה ורשות העתיקות. 

חדשות לפי תגיות

accidentsacuraadvertisingAIairbagairbagsairportalfa romeoamazonAmnon Shashuaandroidandroid autoappappleApple Carplayappsapriliaaston martinaudiAudi e-tronAustraliaauto industryAutoMotorautonomous carautonomous carsautonomous vehicleAutonomous Vehiclesautonomus carAutopilotAutotechAvisavtoVAZawardsAyalonBaidubatterybentleybicyclebikebikesbirdbitcoinbmwBMW X5BoschBubblebugattiBuickbusesBYDCadillacCadillac EscaladeCadillac XT5CaliforniaCanadacar buying guidecar importcar insurancecar marketcar sharingcar theftCarasso MotorsCarlos GhosncarpoolCESChampion MotorschargingchevroletChevrolet Boltchevrolet corvetteChevrolet SparkChevrolet SuburbanChicago Auto ShowchinaChryslerchrysler pacificacitroencitroen C4class actionclassic carclassicscongestion chargeconsumer reportscoronavirusCOVID-19crash testcrash testscrossoverdaciaDacia DusterDacia JoggerDacia SanderoDacia SpringDaihatsuDaimlerDanDelekDensoDetroit Auto Showdieseldiesel scandaldieselgateDodgeDonald Trumpdrag racedriverless cardriverless carsdriving tipsDSDS3ducatie-scooterE-ScooterseggedEICMAElbitElectraElectreonelectricelectric bikeElectric VehiclesElon Muskemission scandalemissionsEUeuropeevfcaferrarifiatFiat 500fordFord BroncoFord ExplorerFord F-150Ford FiestaFord FocusFord Mondeoford mustangFord PumaFord RangerfranceFrankfurt Motor Showfuelfuel economy scandalfuel pricefunnyGACgamesgeargeelyGeneral MotorsgenesisGeneva Motor ShowgermanygettGetTaxigmGMCgooglegoogle mapsgovernmentgreenhackersHaifaharley-davidsonhealthHertzhondaHonda CivicHonda Civic Type Rhonda cr-vHonda HR-VHonda JazzHonda OdysseyHonda Passporthonda pilothow toHuaweiHummerhybridhydrogenhyperloopHyundaiHyundai BayonHyundai Custohyundai elantraHyundai Elantra NHyundai i10hyundai i30Hyundai IoniqHyundai Ioniq 5Hyundai KonaHyundai PalisadeHyundai Santa CruzHyundai Santa FeHyundai SonataHyundai StariaHyundai TucsonHyundai VelosterIDFIIHSimportindiaInfinitiinfotainmentInnovizinsuranceintelIPOiranisisIsraelIsrael RailwaysIsuzujaguarJaguar i-pacejapanjeepJeep CompassJeep Grand CherokeeJeep RenegadeJeep WranglerJerusalemkawasakiKawasaki NinjaKiaKia Carnivalkia ceedKia EV6kia niroKia Optimakia picantokia riokia sorentoKia Soulkia sportageKia stingerkia stonicKia TellurideKia XCeedKobe SteelktmLA Auto ShowLadalamborghiniland roverLand Rover DefenderlawsuitleasingLeolexuslidarlight railLimeLincolnlockdownlrtluxuryluxury carslyftmarvelmaseratimaybachmazdaMazda 2Mazda 3Mazda 6Mazda CX-30Mazda CX-5Mazda CX-60Mazda MiataMazda MX-30Mazda MX-5Mazda6mecedesmercedesmetroMexicoMGMG ZSmicrosoftMilan Motorcycle ShowmilitaryminiMini CooperMini CountrymanMinistry of TransportminivanMiri RegevMitsubishimitsubishi ASXMitsubishi Miragemitsubishi outlandermobileyeMoose TestmoovitmotorcyclemotorsportnavigationNCAPNEVSNew YorkNew York Auto ShowNexarNFTNHTSANIOnissanNissan 400ZNissan AriyaNissan FrontierNissan Jukenissan leafnissan navaraNissan QashqaiNissan RogueNissan ZNorwayNvidiaoecdofoopelopel corsaOpel Insigniaopel mokkaOtonomopanasonicPangoparis motor showparkingpeugeotPeugeot 2008Peugeot 3008Peugeot 308Peugeot 5008Peugeot 508pickuppolicePorscheportugalpricepricespsapublic transportQorosrailwayRakevet Israelramrange roverratingsrecallrecallsREErenaultRenault ClioRenault MeganeRenault ZoeRImacRivianroad 6road accidentroad accidentsroad safetyroadsrobotaxiRolls-Royceroyal enfieldRoyal Enfield Himalayanrussiasafetysafety ratingsafety ratingssafety testsSaverOnescandalscooterseatseat aronaSeat IbizaSECself-driving carself-driving carsSEMAsemiconductor crisisSiemensskodaskoda citigoSkoda EnyaqSkoda Fabiaskoda karoqSkoda KodiaqSkoda Octaviaskoda rapidSkoda ScalaSkoda SuperbSoftBanksolar energySonysouth koreaSPACspainspy shotspy shotsSsangYongstartupsstatisticsStellantisstrikestudysubarusubaru ascentSubaru BRZsubaru foresterSubaru SolterraSubaru VizivSubaru WRXsubaru XVsupercarssuvsuzukisuzuki jimnySwedenSYMTactile MobilitytakatatariffTASEtaxtaxestaxitechnologytel avivTel Aviv MetroTel Aviv Stock Exchangetel-avivtenderterrorismteslaTesla Model 3Tesla model XTesla Model YTokyo Motor ShowtoptoyotaToyota AygoToyota BZ4XToyota Camrytoyota corollaToyota GR CorollaToyota Harriertoyota hiluxToyota Land Cruisertoyota priustoyota rav4Toyota SupraToyota TacomaToyota TundraToyota Yaristrade wartrafficTraintransporttrendstriumphtrucktruckstuningTurkeyuberUBQukUMIunion motorsUnited StatedUnited Statesususaused car buying guideUVeyeViaVolkswagenVolkswagen GolfVolkswagen ID.4Volkswagen PoloVolkswagen TaosVolkswagen TiguanvolvoVolvo v60Volvo XC40Volvo XC60Volvo xc90VroomvwVW PolowaymowazeWindyamahayandexyangoаварииавтобусавтобусыавтобусы в субботуавтобусы в шабатавтомобиль годаавтопилотавторемонтные мастерскиеавторынокавтострахованиеавтостраховкаАЗСАккоАрадаренда автоаренда автомобиляАфикимАфулаАшдодашкелонаэропортаэропорт Бен-ГурионАялонБАГАЦБат-ЯмбезопасностьБейт-ШемешБейтар-ИлитбензинБецалель СмотричБеэр-ШеваБней-БраквелосипедвелосипедистывелосипедыВерховный судводительские прававыборыГерманияГерцлиягибридгибридные автогибридный автомобильГиватаимгородской транспортгорючееГуш ДанДавид ЛубинскиДелек Моторсдизельдизельгейтдорогадорогидорожные камерыДТПЕвропаЕгипетжелезная дорогазабастовказаконодательствозаконызаправкизапчастизарядка для электроавтоИерусалимИзраильимпортимпорт автоинфраструктураИорданияИранИсраэль КацКавимкамерыканатная дорогакарантинКарасо МоторсКармельКармиэлькарнтинКирьят-АтаКирьят-ГатКитайклассикаклассические автоКнессетКольмобилькомпенсациякоронавирускоррупциякредитыКфар-СабализингЛодлокдаунльготымарафонмашинное маслоМеирМертвое мореМетроминистерство транспортаминистерство финансовминтрансминфинмотоциклмотоциклынаводнениеНагарияНалогналогиНацеретНегевНетанияНетивей Исраэльобщественный транспортограниченияотзывотзывыпараллельный импортпаркингпарковкапарковкиПДДперекрытияПетах-Тикваплатные дорогиплатный въезд в Тель-Авивподержанные автоподержанные автомобилипожарполицияПольшапочтапочта Израиляправилаправительствопревышение скоростиПрибрежное шоссепробкипродажа автопродажипроисшествияпроишествияпрокат автоРаанаРаананаРав-КавРакевет ИзраэльРакевет ИсраэльРамат-ГанРамларегистрация авторейтингрейтингиремонт автореформаРеховотРишон ле-ЦионРоссияСамарияСАМЛАТСдеротсервисскандалскоростной трамвайсоветыстатистикастатитстикастрахованиестраховкастраховка автосубботние автобусысудсудебные решенияСупербуссуперкарыСШАтаксиТалькартарифыТверияТель АвивТель-АвивТельдортендертерроризмтест на вождениетехнологиитехосмотртехпаспорттопливотрамвайТрансизраильское шоссетранспорттранспорт в шабаттраснпорттрафикугонугон автоугон автомобилейУкраинаУправление регистрации автотранспортауход за автомобилемХадераХайфаХермонХолонЦАХАЛценаценыЦфатЧемпион МоторсШкодашоссешоссе АялонштрафштрафыЭгедЭйлатэкзамен на вождениеэкзамен на праваэкзамен по вождениюэкологияэлектроавтоэлектроавтомобильэлектровелосипедэлектровелосипедыэлектромобилиэлектромобильэлектросамокатэлитные автоЮнион МоторсЯндексЯффоאאאודיאגדאגף הרישויאגף התנועהאגרת גודשאגרת רישויאובראודיאוויסאוטובוסאוטובוסיםאוטודילאוטוטקאוטותלאופלאופל אינסיגניהאופל אסטרהאופל מוקהאופל קורסהאופנועאופנוע שטחאופנועיםאופנייםאופניים חשמלייםאופניים שיתופייםאיגוד המוסכיםאיגוד יבואני הרכבאיכות הסביבהאילתאינטלאינפיניטיאירופהאיתוראןאכיפהאלבראלדןאלון דאיאלון מאסקאלפא רומיאואלפא רומיאו ג'וליהאלפא רומיאו סטלביואלקטריאוןאסטון מרטיןאפליקציותאפריליהארהאשדודאשראיבב.מ.ווב.מ.וו M4ב.מ.וו סדרה 4ב.מ.וו.בטיחותבטיחות בדרכיםבטיחות ברכבבטר פלייסביטוחביטוח חובהביטוח מקיףביטוח רכבבינה מלאכותיתבירדבית המשפטבית המשפט העליוןבלובנזיןבנטליבני ברקבנימין נתניהובנק ישראלבצלאל סמוטריץ'בריטניהבת יםגג'יליג'יפג'יפ רנגלרג'יפוןג'יפיםג'ירו ד'איטליהג'נסיסג'נרל מוטורסגוגלגוש דןגיוס הוןגנבי רכבגניבות רכבגניבת רכבגריטהדאצ'יהדאצ'יה דאסטרדודו גלגלידו-גלגלידואר ישראלדוד לובינסקידוחות חניהדוחות כספייםדוקאטידיזלדיזלגייטדיימלרדלקדלק מוטורסדלק רכבדןהאיחוד האירופיהארלי דיווידסוןהוזלההולכי רגלהונדההונדה ג'אזהונדה סיוויקהוצאה לפועלהטבות מסהיברידיתהלוואותהלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמס הירוקהמשרד להגנת הסביבההנפקה ראשונית לציבורהעברת בעלותהעלאת מחיריםהרכבת הקלההרפורמה בתחבורה הציבוריתהרשות הלאומיתהרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםהשכרת רכבהתייקרויותווייזוולווועדת הכלכלהועדת הכספיםזיהוםזיהום אווירחחברות ביטוחחברת החשמלחדשות הרכבחדשנותחולוןחוק ההסדריםחורףחיישני תנועהחיפהחלפיםחלקי חילוףחניהחניוניםחנייהחניית נכיםחרדיםטויוטהטויוטה אייגוטויוטה יאריסטויוטה פריוסטויוטה קאמריטויוטה קורולהטויוטה ראב4טכנולוגיהטלקארטסטטסטיםטסלהטסלה מודל 3טסלה מוטורסטסלה נכנסת לישראלטעינהטעינת רכב חשמליטרייד איןטרקטורוןטרקטורוניםיבואיבוא אישייבוא מכוניותיבוא מקביליבוא רכביבואן רכביבואני הרכביבואני רכביגואריד שנייהיד2יונדאייונדאי i20יונדאי i30יונדאי איוניקיונדאי וניויונדאי טוסוןיונדאי פליסיידיונדאי קונהיוניברסל מוטורסיוניון מוטורסיוקר המחיהייבוא רכבימאההיפןיצרניות רכבירושליםירין שטרןישראלישראל כץכבישכביש 6כביש החוףכבישיםכלי רכבכלכלה שיתופיתכלמובילכריות אווירכרמיאלכרמליתללובינסקילוחית רישוילוי יצחקלימוד נהיגהליסינגלמבורגינילנד רוברלנד רובר ריינג' רוברלקסוסממאזדהמבחן דרכיםמבחן נהיגהמבחן רכבמבחני ריסוקמבצעמבצעי רכבמבצעי רכב באודימבצעי רכב באופלמבצעי רכב ביונדאימבצעי רכב במאזדהמבצעי רכב במיצובישימבצעי רכב בניסאןמבצעי רכב בסובארומבצעי רכב בסוזוקימבצעי רכב בסיאטמבצעי רכב בסיטרואןמבצעי רכב בסקודהמבצעי רכב בפולקסווגןמבצעי רכב בפורדמבצעי רכב בפיאטמבצעי רכב בפיג'ומבצעי רכב בקיהמבצעי רכב ברנומבצעי רכב בשברולטמגדל ביטוחמדד התחבורה הציבוריתמהירותמובילאיימוניותמוניות שירותמוניתמוסךמוסכיםמחאהמחדל הפקקיםמחירוןמחירון רכבמחירי הדלקמחיריםמחקרמטרומטרו מוטורמטרופוליןמיזוגים ורכישותמיכאל לוימינוי בכיריםמינימיניוואןמיסוימיסוי ירוקמיסיםמיצובישימיצובישי אאוטלנדרמיצובישי אטראז'מיצובישי ספייס סטארמירוץמירי רגבמכון התקניםמכון רישוימכוניותמכוניות היברידיותמכוניות חדשותמכוניות חשמליותמכוניות יוקרהמכוניות משומשותמכוניות סיניותמכוניות קלאסיותמכוניתמכונית אוטונומיתמכונית היברידיתמכונית השנהמכונית חשמליתמכונית יוקרהמכונית מינימכונית מעופפתמכונית משומשתמכונית משפחתיתמכונית ספורטמכונית שיתופיתמכירה פומביתמכירות כלי רכבמכירות רכבמכירות רכב חדשמכירות רכב חדש ישראלמכסמכרזמכשירי תנועהמלחמת סחרממשלהמסמס הבלומס ירוקמס קנייהמסיםמסירותמסירות כלי רכבמסירות רכבמסירות רכב חדשמסירת מכוניותמערכות בטיחותמצלמות מהירותמרב מיכאלימרצדסמשאיותמשאיתמשה כחלוןמשומשותמשומשתמשטרהמשטרת התנועהמשטרת ישראלמשרד האוצרמשרד האנרגיהמשרד האנרגיה והמיםמשרד הביטחוןמשרד המשפטיםמשרד הרישוימשרד התחבורהנגיף הקורונהנהגיםנהיגהנהיגה מונעתניסאןניסאן אלטימהניסאן ג'וקניסאן ליףניסאן מקסימהניסאן סנטרהניסאן קשקאיניסוינכיםנמל אשדודנסיעות שיתופיותנפטנתנתבנתיב פלוסנתיב תחבורה ציבוריתנתיבי איילוןנתיבי ישראלנתיבי תחבורה ציבוריתססאן יאנגסאנגיונגסאנגיונג רקסטוןסבסודסובארוסובארו אאוטבקסובארו אימפרזהסובארו פורסטרסוזוקיסוזוקי איגניססוזוקי ג'ימניסוזוקי ויטרהסוזוקי סוויפטסוזוקי קרוסאוברסוללותסולרסטארט אפסטארט-אפסטטיסטיקהסיאטסיאט איביזהסיאט ארונהסיאט לאוןסיטרואןסיטרואן ברלינגוסייברסיןסלקוםסמלסמלתספורטספורט מוטוריסקודהסקודה אוקטביהסקודה אניאקסקודה סופרבסקודה סקאלהסקודה פאביהסקודה קאמיקסקודה קארוקסקודה קודיאקעעבירות תנועהעובדי מדינהעומסי תנועהעופר אבנירעיריית תל אביבעליבאבאעליית מחיריםעמדות טעינהעמדת טעינהענף הרכבערדפוינטרפולקסווגןפולקסווגן גולףפולקסווגן טוארגפולקסווגן טיגואןפולקסווגן טרנספורטרפולקסווגן פולופורדפורד פוקוספורשהפיאטפיג'ופיג'ו 308פיג׳ופיז'ופיצוייםפלאג איןפנגופסחפקק תנועהפקקי תנועהפקקיםפראריפרויקט המטרו של גוש דןפשיטת רגלץצ'מפיון מוטורסצהציי רכבצמיגיםצריכת דלקק.ט.מקאדילקקאוואסאקיקבוצת קרסוקופרהקורונהקורוסקורקינטקורקינט חשמליקורקינט שיתופיקורקינטיםקטנועקטנועיםקיהקיה נירוקיה סולקיה סורנטוקיה סידקיה ספורטאז'קיה פיקנטוקיה קרניבלקיה ריוקימקוקל אוטוקנאביסקנוןקנסקנסותקסדהקרוסאוברקריאה לתיקוןקרייזלרקרלוס גוהןקרסוקרסו מוטורסראליראםראשון לציוןרב קורגולציהרוסיהריקולרישוירישיוןרישיון נהיגהרישיון רכברכברכב אוטונומירכב היברידירכב חברהרכב חדשרכב חשמלירכב ירוקרכב כביש שטחרכב משומשרכב משפחתירכב פנאירכב צמודרכב שטחרכב שיתופירכבי יוקרהרכבי שטחרכבים חשמלייםרכבים משומשיםרכבתרכבת ישראלרכישת רכברמי אונגררמת גןרנורנו זואירנו מגאןרנו קדג'אררנו קליאורנו קפצ'וררעננהרפורמהרשויות מקומיותרשות ההגבלים העסקייםרשות המסיםרשות שדות התעופהרשות שוק ההוןרשיון נהיגהשאטליםשבביםשברולטשברולט אקווינוקסשברולט בלייזרשברולט טראוורסשברולט ספארקשבתשווי שימוששוק הרכבשטחשלמה SIXTשלמה סיקסטשמאיםשר התחבורהתתאונהתאונותתאונות דרכיםתאונת דרכיםתביעה ייצוגיתתגמולי ביטוחתחבורהתחבורה חכמהתחבורה ציבוריתתחנות דלקתיקוןתל אביבתל אביב יפותל אופןתל-אביבתל-אופןתערוכת ז'נבהתעשיית הרכבתשתיותתשתיות תחבורהתשתית