משרד התחבורה מייקר את הטסטים לחלק מהתלמידים

לפני 2 שנים, חודש 1 - 22 יוני 2020, כלכליסט
Illustration
Illustration
החלטה מעוררת מחלוקת: אם מורה הנהיגה לא התייצב לטסט כדי למסור לבוחן את מכונית הלימוד שלו לביצוע המבחן, התלמיד יאבד את 141 השקלים ששילם על הטסט. משרד התחבורה: שהמורה יפצה את התלמיד

משרד התחבורה מייקר את הטסטים לחלק מהתלמידים: מה-1 ביוני תחולט אגרת הטסט של כל תלמיד שהמורה שלו לא הגיע למבחן, והוא יאבד את 141 השקלים ששילם.

מורי הנהיגה מחויבים להגיע לטסט כדי למסור לבוחן את מכונית הלימוד שלהם, שבה מתבצעים גם מבחני הנהיגה, ומקבלים על כך תשלום בסך 229 שקלים.

אולם לעתים מתבטלים מבחנים לאחר שמורה שלא הגיע למבחן, עקב תקלה ברכב, תאונה בדרך לטסט, מחלה או נסיבות בלתי צפויות אחרות. בנוסף המערכת הממוחשבת לזימון הטסטים עדיין לא מאפשרת למורים ולתלמידים לבחור מראש מועד שיהיה נוח לשניהם: ברגע שמורה מזמין טסט לתלמיד הוא מקבל הודעה כי הטסט יתקיים בטווח תאריכים מסוים, ורק אחר כך מועד מדויק. אם המועד לא נוח למורה או לתלמיד, אי אפשרות לשנותו, רק לנסות להחליפו בין המורים שבאותו בית ספר.

עד היום במקרה של אי הגעת המורה היה נקבע לתלמיד מבחן חדש, והוא לא היה נדרש לשלם שוב עבור המבחן. אולם כעת החליט במשרד לשנות את המדיניות.

יצוין כי במכרזי ההפרטה של מבחני הנהיגה נקבע כי הזכיינים לא מקבלים תשלום במקרה שטסט לא מתקיים כאשר מורה לא מגיע אליו, כך שלמשרד התחבורה לא נגרם נזק כספי מאי ביצוע המבחן. 

ממשרד התחבורה נמסר כי "בכל מקרה של ביטול טסט מסיבה שאינה תלויה בתלמיד או במורה הנהיגה, אגרת הטסט לא תיגבה מהתלמיד. באחריות מורה הנהיגה או התלמיד לוודא התייצבות לטסט יחד עם רכבו של המורה, ולהודיע מבעוד מועד על ביטול אם יש צורך בכך. במידה והטסט בוטל מסיבה התלויה במורה הנהיגה יכול התלמיד לדרוש מהמורה את תשלום האגרה. הוראת אגף הרישוי לחייב תלמיד באגרת טסט במקרה שמורה לנהיגה אינו מתייצב עם רכבו לטסט, נבעה כתוצאה מביטולים רבים של מבחנים ללא הודעה מוקדמת, בגין תקלות ברכב או סיבות אחרות שאינן תלויות במשרד התחבורה".

Support Ukraine