חברות הביטוח ישלמו יותר, וביטוחי הרכב עלולים להתייקר

לפני שנה 1, 2 חודשים - 26 מאי 2021, כלכליסט
חברות הביטוח ישלמו יותר, וביטוחי הרכב עלולים להתייקר
במשרד האוצר רוצים להגדיל את תשלומי חברות הביטוח לקופות החולים בגין תאונות דרכים - לראשונה זה 12 שנה. האם העלות תגולגל לצרכן?

האם ביטוחי הרכב יתייקרו בקרוב? טיוטה חדשה לצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים חושפת כי משנת 2009 לא עודכן כלל שיעור ההשתתפות של חברות הביטוח באספקת השירותים לנפגעי תאונות דרכים. העדכון הקרוב צפוי להיכנס לתוקף בינואר 2022.

עד 1975 נדרשו הנפגעים בתאונות דרכים להוכיח כי הנתבע (הנהג הפוגע) התרשל בהתנהלותו (כיצד נהג), ורק לאחר הוכחת ההתרשלות זכו הנפגעים לפיצוי, אם בכלל. ב-1975 נחקק חוק הפלת"ד (פיצויים לנפגעי תאונות דרכים), שלפיו נטל ההוכחה כבר אינו מוטל על הנפגע - והנושא באחריות הוא הנהג שפגע. כך גם נולד בעקיפין "ביטוח חובה". אחד הסעיפים המהותיים של חוק הפלת"ד קובע כי חברות הביטוח יעבירו לקופות החולים דרך ביטוח לאומי את עלויות אספקת השירותים שהן מעניקות לנפגעי תאונות הדרכים בהסכם גלובלי "אשר משקף את עלות אספקת השירותים". זהו חלקן של חברות הביטוח במימון הטיפול בקופות החולים לנפגעי תאונות הדרכים.

עקרונית סכום זה צריך להתעדכן מדי שנה, אבל בפועל הסכום לא עודכן במשך 12 שנה. על פי לשון הטיוטה שפרסם משרד האוצר, "במהלך תקופה זו חברות הביטוח נהנו מכך שהן נדרשו לשלם שיעור מופחת מפרמיות הביטוח שגבו". כעת תעודכן עלות אספקת השירותים לקופות החולים (ותעמוד על 655 מיליון שקלים). בנוסף לכך "מוצע לקבוע בצו המוצע שכל מבטח יעביר לקופות החולים שיעור של 12.66% מדמי הביטוח שגבה אותו מבטח בחודש הקודם, בעד כל הפוליסות שהוציא לפי פקודת הביטוח, וזאת החל ביום 1 בינואר 2022".

המשמעות של מהלך כזה, שחברות הביטוח יידרשו לראשונה לעדכן את גובה התשלומים לקופות החולים, לאחר שהדבר לא נעשה במשך 12 שנה, עלולה להיות "גלגול" של עלויות נוספות על הצרכנים, כלומר התייקרות של עלויות הביטוחים.

Support Ukraine