עשיתם תאונה והנזק קטן? חברת הביטוח לא תדווח עליה לקראת חידוש הפוליסה

לפני שנה 1, 2 חודשים - 2 יוני 2021, גלובס
Illustration
Illustration
עד עתה תביעות בסכומים קטנים או אף תאונות שנגרמו כאשר הרכב עמד ריק היו מייקרות את הפוליסות או אף מונעות מחברות הביטוח לבטח את הנהגים. הוראות חדשות ישנו את הנוהג וגם יבטלו את הקנס שנכפה על מבוטחים שביטלו את ביטוח הרכב באמצע השנה

הקושי לרכוש ביטוח רכב לנהג שהגיש שתי תביעות או יותר במהלך שנה אחת הוא אירוע המוכר לאלפי ישראלים מדי שנה. חלק מחברות הביטוח סירבו במשך שנים לבטח בעלי רכבים שהגישו מספר תביעות במקרה הרע, או העלו את הפרמיות במקרה הפחות רע, גם אם הנזק שנגרם להם לא נגרם באשמתם ואף במקרים בהם הרכב עמד בחניה והם כלל לא היו בסביבה. כעת מסתמן שינוי בנוהג זה.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה היום (ד') הוראות המגדירות שינוי בדוח היסטוריית התביעות (דוח עבר ביטוחי), שכל חברת ביטוח מבקשת מהמבוטח לפני חידוש הביטוח או לפני רכישת פוליסה חדשה. על-פי טיוטת החוזר שפורסמה, הדוח לא יכלול תביעות ביטוח בסכומים נמוכים, מתחת ל-5,000 שקל, וכן תביעות בהן התקבל החזר מצד שלישי ולא היו באשמת המבוטח. זאת, במטרה שלא לפגוע בדוח עבר ביטוחי של המבוטח, כך שהפרמיה שהוא משלם לא תעלה, או שהוא יסורב על-ידי חברת הביטוח.

שינוי זה צפוי לסייע למבוטחים שבעבר לא הצליחו לרכוש ביטוח בשל תביעות קטנות או בגין תביעות שלא היו באשמתם. בנוסף, ברשות שוק ההון מבהירים כי מעתה חברות הביטוח לא יוכלו לדחות תביעה במקרים של אי-חידוש רישיון נהיגה מסיבות טכניות או בשל חוב להוצאה לפועל.

הטיוטה החדשה כוללת שינויים נוספים הנוגעים לכיסו של המבוטח. חידוש משמעותי נועד להקל על מעבר מבוטחים בין חברות ביטוח (ניוד), על-ידי ביטול הקנס שהושת על מי שבחרו לעבור חברת ביטוח במהלך תקופת הביטוח. כך לדוגמה, מבוטח ששילם על הביטוח 4,000 שקל, וברצונו לבטל את הביטוח לאחר 9 חודשים, יקבל החזר כספי של 1,000 שקל, במקום 644 שקל כפי שהיה עד עתה.

בשורה נוספת עבור הנהגים נוגעת להתקנת מערכות בטיחות ברכב. רשות שוק ההון תחדש את ההחזר עבור התקנת המערכות, בהמשך למהלך שהונהג בשנת 2017 על-ידי משרד התחבורה, במסגרתו היו המבוטחים זכאים להחזר של עד 1,500 שקל באגרת הרכב ששולמה בעת הטסט השנתי. בהוראות שפרסמה רשות שוק ההון נכתב כי מבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגין מערכות בטיחות מתקדמות שהתקין ברכב, על אף שהן לא חלק מהמפרט המקורי, כיוון שהמערכות מפחיתות את הסיכון תאונה, ולכן גם הסיכון של חברות הביטוח קטן יותר ואפשר לגלגל אותו לצרכן.

ברשות שוק ההון יחייבו את חברות הביטוח להגיש לרשות שוק ההון פוליסות מעודכנות בהתאם להוראות החדשות, וצופים כי לאחר תקופת היערכות של מספר חודשים, יתחילו החברות לשווק אותן לציבור הרחב.

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מסר: "ההוראות החדשות יהפכו את פוליסות ביטוחי רכב רכוש להוגנות יותר ועתידות להוביל לקידום התחרות לצד הגברת החדשנות, והחשוב מכל - יפשטו הליכים עבור המבוטחים. הרשות תמשיך לפעול ולקדם הסדרה בתחומים אלה תוך ראייה מקיפה, על-מנת לשכלל את שוק הביטוח הישראלי לטובת ציבור המבוטחים".

Support Ukraine