יבואני הרכב יחויבו להצהיר על התקנת מערכת למניעת שכחת ילדים

לפני שנה 1, 5 חודשים - 2 מרץ 2021, כלכליסט
Illustration
Illustration
אין החלטה על מערכת שתתריע על שיכחת ילד ברכב - אבל הדרישות מהיבואנים כבר משתנות. משרד התחבורה עדיין מתלבט על התקן, אך כבר שיגר ליבואני הרכב מסמכים הדורשים מהם פירוט על המערכת המקורית המותקנת ברכב חדש

בעוד במשרד התחבורה עדיין מתלבטים איזה תקן לאמץ לגבי התקנת מערכות בטיחות נגד שיכחת ילדים אחרי שהרכב כבר נרכש, יבואני הרכב כבר קיבלו מסמכים הדורשים מהם פירוט של מערכות בטיחות מקוריות למניעת שיכחת ילדים. כלומר, מערכות שכבר מגיעות ברכב חדש.

המסמכים נשלחו ליבואני הרכב ממשרד התחבורה כטופסי עדכון לנוהלי הדיווח על מערכות בטיחות מתקדמות. כלומר, כסעיף נוסף לנהלים הקיימים, שעוסקים בהימצאן של מערכות כגון בקרת שמירת מרחק, בקרת שיוט אקטיבית ומערכת להתראה על עייפות הנהג.

על פי עיקרי הנוהל המעודכן, המערכת שעל קיומה יצטרכו היבואנים להצהיר היא מערכת אוטומטית, שמזהה נוסעים ברכב - ובכלל זה ילדים. בפועל מדובר בעיגול פינות של הנוסח הקודם של אותו נוהל מערכות בטיחות, אשר קבע כי דווקא נדרשת מערכת התראה המודיעה על הימצאם של ילדים עד גיל 5 ברכב. דווקא מערכות אשר מתריעות מפני שיכחת ילדים בני חמש אמורות להיות משוכללות יותר, למשל כאלה שמסוגלות לחוש במשקל קל יחסית, אשר נמצא על אחד ממושבי הרכב. 

עוד עולה מן המסמכים, כי כאשר יהיה מדובר ברכב שאינו מיובא ארצה ביבוא סדיר, כלומר ביבוא אישי או ביבוא מקביל, תידרש הצהרה של יצרן הרכב על קיום המערכת או אישור שיינתן על ידי יבואן הרכב הישיר. לפיכך, מי שייבא את הרכב ביבוא אישי או ביבוא מקביל יצטרך להגיע אל יבואן הרכב הישיר כדי לקבל את השירות.

Support Ukraine