הח"כים מסמסו, ורפורמת החניה עשויה לצאת מחוק ההסדרים

לפני 10 חודשים, שבוע 1 - 15 אוקטובר 2021, גלובס
הח"כים מסמסו, ורפורמת החניה עשויה לצאת מחוק ההסדרים
בחוק ההסדרים נכללת רפורמה בהסדרי החניה ברשויות המקומיות, כך שלתושבים לא יותר עוד לחנות בחינם בכל רחבי העיר . בדיוני ועדת הכלכלה על הצעת החוק ח"כים ביקשו להכניס עקרונות חדשים שמצמצמים את השינויים . במשרד התחבורה יוחלט האם להמשיך בחקיקה או להסירה מהחוק

גדלים הסיכויים שרפורמת החניה שכלולה בחוק ההסדרים, בדרך לצאת מהחוק. כך מסתמן בתום דיון שהתקיים היום בוועדת הכלכלה. מדובר בדיון נוסף בנושא לאחר כמה דיונים קודמים. סעיף מרכזי ברפורמה עוסק בביטול הסדר רב שנים של חניה חינם לתושבי רשויות מקומיות בכל רחבי תחום השיפוט של הרשות, וקביעת אזור מצומצם ומוגדר שבו תותר חניה חינם, רק בקרבת לאזור המגורים של התושבים.

בהצעת החוק הופיע הסבר לפיו מדובר בעוד צעד, בניסיון של הממשלה להפחית את כמות כלי הרכב הפרטיים בישראל. "צעדים אלה צפויים לצמצם ולעודד נסיעות עירוניות של תושבי הרשות המקומית, ולעודד מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית על חשבון הרכב הפרטי", נכתב. אלא שבדיוני הוועדה בנושא חברי כנסת רבים העלו טיעונים שונים נגד החלת הרפורמה, וכעת נראה כי היא בדרך להיגנז, או להשתנות בצורה משמעותית.

עקרון ראשון שחברי הכנסת מבקשים להחיל הוא להתנות את הביצוע בשלוש שנים, שבהן הרשויות המקומיות יוכלו לקבוע הסדרי חניה עצמאיים. בדיון שהתקיים היום הציע ח"כ איתן גינזבורג לאפשר לרשות תקופה מסוימת לקביעת לפחות שלושה אזורי חניה, וכך יתאפשר לתת פטור מתשלום לתושב באזור מגוריו.

לדבריו, רשות שתסדיר אזורים במהלך התקופה - תקנות שתתקין שרת התחבורה בתום התקופה לא יחולו עליה. "זה נותן תמריץ לרשות המקומית לקבוע הסדרים לפי שיקול דעתה", הסביר, גינזבורג שכזכור מגיע מעולמות השלטון המקומי כמי שכיהן כראש עיריית רעננה וכחבר מועצת עירייה בה שנים רבות.

יודגש כי החוק לא מבקש להוציא מידי הרשויות המקומיות את האפשרות לבצע הסדרים מקומיים. לפי ההצעה הזו אם רשויות מקומיות לא יבצעו זאת בתום שלוש שנים, אז ההוראות לנושא החניה שתקבע שרת התחבורה, מרב מיכאלי, ייכנסו לתוקף.

במילים אחרות: הדרישה של חברי הכנסת עשויה בפועל להקפיא את השינויים בהסדרי החניה. בדיון היום הזכיר גינזבורג כי בעוד כשנתיים מתקיימות בחירות ברשויות המקומיות, ולא סביר שראשי ערים יבקשו להגביל את החניה לתושביהם עד לבחירות (זו גם הסיבה שחברי הכנסת מדברים על הסדרי חניה שייכנסו לתוקף בתוך שלוש שנים - ג.ל).

לפי עיקרון שני, אותו דרש ח"כ אורי מקלב להכניס לחוק, ושנראה כי מקובל על מרבית חברי הוועדה, רשות מקומית לא תוכל לגבות מחיר אחד לתושבי העיר ומחיר אחר, גבוה יותר, לתושבי חוץ. הוא ביקש להגביל את האפשרות הזו. בתום הדיון אמר יו"ר הוועדה ביטון כי אם העקרונות הללו מקובלים על הממשלה (בדגש על משרד התחבורה - ג.ל) ניתן יהיה להביא את ההצעה להצבעה כבר בשבוע הבא, ואם לא אז ניתן יהיה להוציא את הנושא מחוק ההסדרים.

Support Ukraine