שינויים במדיניות האכיפה? עבירות תנועה יהפכו ל"הפרות מנהליות"

לפני 2 שנים, חודש 1 - 6 יולי 2020, כלכליסט
Illustration
Illustration
נשיאי בית משפט השלום בירושלים ובחיפה, הגישו דו"ח מסכם לממשלה בו מומלץ להפוך חלק מעבירות התנועה לעבירות מנהליות זאת כדי להפחית את העומס על בתי המשפט לתעבורה, אך גם כדי לגרום לנהגים לוותר על הזכות ללכת למשפט

מהלך חדש של הרשות השופטת מיועד להפחית את העומס על בתי משפט לתעבורה, אך גם לגרום לנהגים לוותר על הזכות ללכת למשפט, כך עולה מדו"ח מסכם של צוות בין משרדי לבחינת סמכות הדיון בעבירות תעבורה בראשות נשיאי בית משפט השלום בירושלים ובחיפה, שהגישו דו"ח מסכם לממשלה בו מומלץ להפוך חלק מעבירות התנועה לעבירות מנהליות.

עבירה מנהלית היא עבירה שהדיון בה אינו מטופל בבית המשפט במישור הפלילי. רשימת עבירות אלה כוללת נסיעה במהירות גבוהה (ברמות נמוכות), שימוש בסלולאר בעת נהיגה, אי חגירת חגורת בטיחות ונסיעה בנת"ץ, בין היתר. המשותף לכל העבירות הללו הוא העובדה שמדובר בעבירות שיש עליהן קנס בלבד או מעט נקודות. במקרים בהם ירצה הנהג העבריין לערער על הדוח - התהליך יבוצע בבית דין מנהלי ייעודי - ובאופן דיגיטלי.

המטרה של מהלך זה היא להוריד את העומס מבתי הדין הפליליים - אך חשוב מכך, מחברי הדו"ח מציינים בו נתון מטריד: לנוכח הרחבה עתידית של השימוש באמצעי אכיפה דיגיטליים בתי המשפט בישראל "יוצפו" בנהגים שיבקשו להישפט. לפי נתונים אשר מופיעים בדו"ח, אמצעי אכיפה דיגיטליים "יצרו" לא פחות מ- 1,309,937 דוחות בשנת 2019. בשנת 2018 היה מדובר ב - 1,168,732 דוחות. בשנת 2017 יצרו אמצעי האכיפה הדיגיטליים לא פחות מ- 1,209,773 דוחות ואילו בשנת 2016 היה מדובר ב 840,733 דוחות. ו- 754,484 דוחות בשנת 2015- שהופקו באמצעים דיגיטליים. לפי עיקר ההמלצות - עבירות התעבורה מסוג "ברירת משפט" יוגדרו כ"הפרות תעבורה", שיטופלו במישור המינהלי ולא במישור הפלילי. זאת, משום שאכיפה מינהלית, לשון הדו"ח "עשויה לתת מענה טוב יותר שיאפשר הן הגברת האכיפה של עבירות התעבורה, והן מתן שירות טוב יותר לציבור".

על הקנס שיוטל בגין ההפרה המינהלית ניתן יהיה לערער לבית דין מינהלי לתעבורה, שיוקם לשם כך במשרד המשפטים. ככלל, ההליכים בבית הדין יתנהלו באמצעות ממשק דיגיטלי מתקדם ונוח לאזרח ועל בסיס מסמכים כתובים, וגם במקרים בהם יידרש דיון פרונטלי, הוא יתקיים באמצעות ממשק וידיאו, מבלי שיהיה צורך להגיע פיזית לאולם, למעט במקרים חריגים. על החלטת הדיין תינתן זכות ערעור לבית המשפט לתעבורה. יש להדגיש כי למרות שעל פניו מדובר בסוג של "שירות לאזרח", בפועל הסרת האחריות הפלילית והשיפוט הדיגיטלי הם מהלכים שצפויים גם "לשכנע" נהגים רבים לבחור בתהליך הדיגיטלי הפשוט בבית המשפט - וזאת בלי לערב עורכי דין, משמע נהגים רבים ייבחרו שלא להישפט ופשוט ישלמו את הקנס שהוטל עליהם, בלי לערער על הדו"ח ולזכות למשפט צדק.

Support Ukraine