+ פרסום מודעה חינם !
מודעות: לא נמכר - 1436, סה"כ - 22336

ייצוגית: אין לגבות מהעובדים מס בגין שווי רכב צמוד בימי הקורונה

13 אפריל 2020 - גלובס

ייצוגית: אין לגבות מהעובדים מס בגין שווי רכב צמוד בימי הקורונה

לטענת העותרים, אותה מדינה האוסרת ביד אחת את היציאה מהבית, דורשת ביד השנייה כי העובדים ישלמו לה מסים המסתכמים בכ-700 מיליון שקל לחודש בגין שווי שימוש ברכב - רכב שכעת עפ"י תקנות החירום נבצר מהם לעשות בו שימוש

עוד הליך משפטי נגד המדינה בעקבות משבר הקורונה, והפעם בנוגע למס בגין שווי השימוש ברכב צמוד מהעבודה, בתקופה שבה נאסר על הציבור לצאת מן הבית.

לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב הוגשה תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית בהיקף כ-230 מיליון שקל, נגד רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי, בטענה כי יש לבטל לאלתר את הדרישה של המדינה ממאות אלפי עובדים שהוצאו לחל"ת או עברו לעבוד מהבית עקב מגפת הקורונה, לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי בגין שווי רכב צמוד.

לטענת העותרים, אותה מדינה האוסרת ביד אחת את היציאה מהבית, דורשת ביד השנייה כי העובדים ישלמו לה מסים המסתכמים בכ-700 מיליון שקל לחודש בגין שווי שימוש ברכב - רכב שכאמור נבצר מהם על-פי התקנות לעשות בו שימוש.

בעקבות משבר הקורונה, מאז ראשית חודש פברואר 2020 נאלצה ישראל, כשאר מדינות העולם, להכריז על מצב חירום אשר הוביל לשינוי דרסטי, קיצוני ומהיר באורחות החיים של אזרחי ותושבי המדינה. בעתירה נטען כי ההגבלות שהוטלו, ובהן ההגבלות על הנסיעה לעבודה ועל יציאה לפעילויות שונות, צמצמו אם לא מנעו לחלוטין את יכולת השימוש של עובדים ברכבים שהעמיד לרשותם המעסיק.

"במועד הקובע לבקשת האישור דנן והתובענה הייצוגית (ביום 22.3.2020) הכריזה ממשלת ישראל, הרשות השלטונית, על הגבלות פעילות ותנועה קיצוניות אשר הגבילו והלכה ולמעשה שללו ואסרו מכל אותם נישומים הנמנים עלם הקבוצות הייצוגיות הראשונה והשנייה, את יכולת השימוש ברכבי המעסיק אשר הועמדו לרשותם על-ידי מעסיקיהם. כתוצאה ממצב החירום במשק עליו הכריזה ממשלת ישראל, הוטלו הגבלות מרחיקות לכת על כלל מגזרי התעסוקה במדינה, שכתוצאה מהן מאות אלפי עובדים עברו למתכונת עבודה מהבית, פוטרו עשרות אלפי עובדים ממקום עבודתם, ועוד מאות אלפים הוצאו לחופשה כפויה ללא תשלום (חל"ת), במהלכה הם אינם זכאים למשכורתם ממעסיקיהם", נכתב בעתירה. "ואולם, בעוד שמדינת ישראל, לרבות באמצעות רשות המסים והביטוח הלאומי, מושיטה את ידה ופועלת בניסיון להקל ולו במעט על הנזקים הרבים ועל הסבל הרב אשר נגרם לכלל אוכלוסיית המדינה בכלל ולציבור העובדים (אשר פוטרו ו/או הוצאו לחל"ת) והמעסיקים בפרט (באמצעות תשלום דמי אבטלה ותמיכות נוספות) - הרי שבידה השנייה ממשיכה המדינה לגבות, באמצעות רשות המסים והביטוח הלאומי, מסים מהמבקשים ומחברי הקבוצות הייצוגיות, בהיקף של מאות מיליוני שקלים לחודש, אשר בימים אלה, לנוכח מצב החירום והגבלות התנועה והפעילות עליהם הכריזה המדינה, אין ולא יכול להיות חולק שגבייתם נעשית שלא כדין".

לטענת המבקשים הייצוגיים, עוזי מאנע ומעסיקתו, המעמידה לרשותו רכב צמוד, הגם שכתוצאה מהגבלות התנועה והפעילות, שהוחמרו עוד ועוד כמעט מדי יום, עד כדי סגר מלא שהוטל על כלל תושבי ישראל בערבו של חג הפסח, ושכתוצאה מהן נשללה באופן מלא יכולתם של כלל העובדים לעשות שימוש לצרכים פרטיים ברכבי המעסיק אשר הועמדו לרשותם על-ידי מעסיקיהם - המשיכו רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי בגביית המסים הנובעים מזקיפת הכנסה בגין רכב חברה שהועמד על-ידי מעסיק לעובדתו. וזאת, הגם שלא נעשה על-ידי עובדים כאמור שימוש פרטי ברכב מעסיק העולה לכדי טובת הנאה. "בעשותם כן, גרמה ממשלת ישראל לנזק משמעותי ומהותי נוסף המוטל על המבקשים ועל כלל הנישומים והמעסיקים הנמנים עם הקבוצות הייצוגיות, הנאנקים בימים אלה תחת עול הנזקים האדירים הנגרמים להם כתוצאה מהשלכותיה ההרסניות וחסרות התקדים של מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי הנלווה לה", נכתב בעתירה.

עוד נכתב בעתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין יוני חרש וגרי גורודצקי ממשרד שנהב קונפורטי רותם ושות', כי "גביית המס בגין זקיפת ההכנסה משווי השימוש ברכב המעסיק ממשכורתם של חברי הקבוצות הייצוגיות נעשית שלא כדין, הן מכל אותם שכירים אשר הוצאו על-ידי מעסיקיהם לחופשה כפויה ללא תשלום - וזאת לתקופה מינימלית של 30 יום באופן שיאפשר להם לקבל דמי אבטלה מהמדינה באמצעות המשיב - והן מיתר השכירים אשר לא פוטרו ולא הוצאו על-ידי מעסיקיהם לחל"ת ואשר ממשיכים בעבודתם, בין אם מהבית ובין אם במקומות עבודתם המקוריים בהיותם מוגדרים כעובדים חיוניים על-ידי הצווים והתקנות השונות לשעת חירום שהותקנו על-ידי ממשלת ישראל (כדוגמת צוותים רפואיים, כוחות ביטחון, עובדי ייצור חיוניים וכו'), ואשר נוכחותם במקומות עבודתם נדרשת לצורך המאבק הלאומי והכללי במגפת הקורונה".

התובעים הייצוגיים מציינים כי עניינה של בקשת האישור והתובענה הייצוגית בפיצויי הנישומים והמעסיקים בגין גביית מס הנעשית בימים אלה שלא כדין. "כל זאת", נטען, "כאשר המבקשים יוסיפו ויטענו כי לנוכח המשבר חסר התקדים אליו נקלעה מדינת ישראל ואליו נקלעו כלל תושביה, הרי שאין ולא יכול להיות חולק שהמשך גביית המס כאמור בימים אלה, מעבר להיותה מנוגדת לדין, היא בנוסף בלתי מוצדקת, בלתי ראויה ונעשית אף בחוסר תום-לב שלטוני".

"דרישה לא מוצדקת ובלתי מוסרית"

לדברי רו"ח עופר מנירב, המשמש כרואה החשבון של התובעים הייצוגיים, "התביעה הוגשה בעקבות הדרישה של המדינה ממאות אלפי עובדים, שהוצאו לחופשה כפויה ללא תשלום [חל"ת] או עברו לעבוד מהבית, עקב מגפת הקורונה והתקנות לשעת חירום שהוצאו בעקבותיה, לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי בגין שווי רכב, הגם שעל-פי התקנות לשעת חירום, לפחות החל מיום 22.03.2020 חל עליהם איסור יציאה מהבית. אותה מדינה האוסרת ביד אחת את היציאה מהבית [ובצדק], דורשת ביד השנייה מהעובדים לשלם לה מסים המסתכמים ב-700 מיליון שקל לחודש, בגין שווי רכב, רכב שנבצר מהם, כך על-פי החוק, לעשות בו שימוש. מעבר לכך שהדבר, לדעתי, מנוגד לחוק, הרי שאין ולא יכול להיות ספק כי מדובר בדרישה לא מוצדקת לא מוסרית ובחוסר תום-לב של המדינה".

עוד מוסיף רו"ח מנירב כי "לא די בכך שגם בלי דרישה זו העובדים נפגעו קשה מאוד, והם חרדים מה יביא יום (ובל נשכח כי דמי האבטלה שישולמו להם נמוכים בעשרות אחוזים מהשכר שהם קיבלו) - הם עוד נדרשים לשלם מסים וביטוח לאומי בגין שווי רכב, רכב שאסור להם להשתמש בו על-פי החוק, למעט לצרכים חיוניים. אותה מדינה שקברניטיה מכריזים מעל כל הבמות כי צריך להקל ולעזור לעובדים וכי בכוונתה לעשות כן, דורשת מהם לשלם מסים בעד 'טובת הנאה' שהם לא יכולים להשתמש בה, בעקבות החקיקה של המדינה.

"פשוט קשה לתפוס, לא כל שכן להבין, את האטימות וחוסר הרגישות של המדינה, דווקא בימים קשים אלה. מדובר באבסורד ובחוסר רגישות קיצוני מצידה של המדינה לאזרחיה, ומן הראוי יהיה כי המדינה תודיע לאלתר, ויפה שעה אחת קודם, כי היא חוזרת בה מדרישה מקוממת זו".

חדשות לפי תגיות

accidentsacuraadvertisingAIairbagairbagsalfa romeoamazonandroidandroid autoappappleApple Carplayappsapriliaaston martinaudiAudi e-tronAustraliaAutoMotorautonomous carautonomous carsautonomous vehicleAutonomous Vehiclesautonomus carAutopilotAutotechAvisavtoVAZawardsAyalonbatterybentleybicyclebikebikesbirdbmwBMW X5BoschBubblebugattiBuickbusesCadillacCadillac EscaladeCaliforniaCanadacar marketcar sharingcar theftCarasso MotorsCarlos GhosncarpoolCESChampion MotorschevroletChevrolet BoltChevrolet SuburbanChicago Auto ShowchinaChryslerchrysler pacificacitroencitroen C4classic carconsumer reportscoronavirusCOVID-19crash testcrash testscrossoverdaciaDacia DusterDaihatsuDaimlerDanDelekDensoDetroit Auto Showdieseldiesel scandaldieselgateDodgeDonald Trumpdrag racedriverless cardriverless carsdriving tipsDSDS3ducatie-scooterE-ScooterseggedEICMAElbitElectraElectreonelectricElon Muskemission scandalemissionsEUeuropeevfcaferrarifiatfordFord ExplorerFord F-150Ford FiestaFord FocusfranceFrankfurt Motor Showfuelfuel economy scandalfuel pricefunnyGACgeargeelygenesisGeneva Motor ShowgermanygettGetTaxigmGMCgooglegoogle mapsgovernmentgreenhackersHaifaharley-davidsonhealthhondaHonda Civichonda cr-vHonda Odysseyhow tohybridhydrogenhyperloopHyundaihyundai elantraHyundai i10hyundai i30Hyundai IoniqHyundai KonaHyundai Santa FeHyundai SonataHyundai TucsonHyundai VelosterIDFIIHSindiaInfinitiinfotainmentInnovizinsuranceintelIPOiranisisIsraelIsrael RailwaysjaguarJaguar i-pacejapanjeepJeep WranglerJerusalemkawasakiKiakia ceedkia niroKia Optimakia picantokia riokia sorentoKia Soulkia sportageKia stingerkia stonicKia TellurideKia XCeedKobe SteelktmLA Auto ShowLadalamborghiniland roverLand Rover DefenderlawsuitLeolexuslidarlight railLimeLincolnlockdownlrtluxuryluxury carslyftmaseratimaybachmazdaMazda 3Mazda 6Mazda CX-30Mazda CX-5Mazda MiataMazda MX-5Mazda6mecedesmercedesmetroMexicoMGMG ZSmicrosoftMilan Motorcycle ShowmilitaryminiMinistry of TransportMitsubishimitsubishi ASXmitsubishi outlandermobileyeMoose TestmoovitmotorcyclemotorsportnavigationNEVSNew YorkNew York Auto ShowNHTSANIOnissanNissan Jukenissan leafNissan QashqaiNissan RogueNorwayNvidiaoecdofoopelopel corsaOpel Insigniaopel mokkaOtonomopanasonicparis motor showparkingpeugeotPeugeot 5008Peugeot 508pickuppolicePorscheportugalpricepricespsapublic transportQorosrailwayRakevet Israelramrange roverratingsrecallrecallsrenaultRivianroad 6road accidentroad accidentsroad safetyroadsRolls-Royceroyal enfieldrussiasafetysafety ratingsafety ratingssafety testsSaverOnescandalscooterseatseat aronaSeat IbizaSECself-driving carself-driving carsSEMASiemensskodaskoda citigoSkoda EnyaqSkoda FabiaSkoda KodiaqSkoda Octaviaskoda rapidSkoda ScalaSkoda SuperbSoftBanksolar energysouth koreaspainspy shotspy shotsSsangYongstartupsstatisticsstrikestudysubarusubaru ascentSubaru BRZsubaru foresterSubaru VizivSubaru WRXsubaru XVsupercarssuvsuzukisuzuki jimnySwedenTactile Mobilitytakatatarifftaxtaxestaxitechnologytel avivtel-avivterrorismteslaTesla Model 3Tokyo Motor ShowtoptoyotaToyota Camrytoyota corollatoyota priustoyota rav4Toyota SupraToyota Yaristrade wartraffictransporttrendstriumphtrucktruckstuninguberukUMIunion motorsUnited StatedUnited StatesususaViaVolkswagenVolkswagen GolfVolkswagen ID.4volvoVolvo v60Volvo XC40Volvo XC60vwVW Polowaymowazeyamahayandexyangoаварииавтобусавтобусыавтобусы в субботуавторемонтные мастерскиеавторынокавтострахованиеавтостраховкаАккоАрадаренда автомобиляАфикимАфулаАшдодашкелонаэропортаэропорт Бен-ГурионАялонБАГАЦБат-ЯмбезопасностьБейтар-ИлитбензинБеэр-ШеваБней-Браквелосипедвелосипедистывелосипедыводительские прававыборыГерцлиягибридгибридные автогибридный автомобильГиватаимгородской транспортгорючееГуш ДанДавид ЛубинскиДелек Моторсдизельдизельгейтдорогадорогидорожные камерыДТПЕвропажелезная дорогазабастовказаконодательствозаконызаправкиИерусалимИзраильимпортимпорт автоинфраструктураИранИсраэль КацКавимкамерыканатная дорогакарантинКарасо МоторсКармельКармиэльКирьят-АтаКирьят-ГатКитайКнессетКольмобилькомпенсациякоронавирускоррупциякредитыКфар-СабализингЛодмарафонМеирминистерство транспортаминтрансмотоциклнаводнениеНалогналогиНегевНетанияобщественный транспортограниченияотзывотзывыпаркингпарковкапарковкиПДДперекрытияПетах-Тикваплатные дорогиподержанные автоподержанные автомобилипожарполицияпочтапочта Израиляправительствопревышение скоростиПрибрежное шоссепробкипродажа автопродажипроишествияРаанаРав-КавРакевет ИзраэльРакевет ИсраэльРамат-Ганрегистрация авторейтингрейтингиреформаРеховотРишон ле-ЦионСамарияСАМЛАТскандалсоветыстатистикастатитстикастрахованиестраховкасубботние автобусысудсудебные решениясуперкарыСШАтаксиТалькартарифыТверияТель АвивТель-Авивтендертерроризмтест на вождениетехнологиитехосмотртехпаспорттопливоТрансизраильское шоссетранспорттранспорт в шабаттраснпорттрафикугонугон автомобилейУправление регистрации автотранспортауход за автомобилемХадераХайфаХермонХолонЦАХАЛценаценыЦфатЧемпион МоторсШкодашоссешоссе АялонштрафштрафыЭгедЭйлатэкзамен на праваэкзамен по вождениюэкологияэлектроавтоэлектроавтомобильэлектровелосипедэлектровелосипедыэлектромобилиэлектромобильЯндексЯффоאאודיאגדאגף התנועהאגרת רישויאובראודיאוויסאוטובוסאוטובוסיםאוטוטקאופלאופל אינסיגניהאופל מוקהאופל קורסהאופנועאופנוע שטחאופנועיםאופנייםאופניים חשמלייםאופניים שיתופייםאיגוד המוסכיםאיגוד יבואני הרכבאיכות הסביבהאילתאינטלאינפיניטיאירופהאיתוראןאכיפהאלבראלון דאיאלון מאסקאלפא רומיאואלפא רומיאו סטלביואפליקציותארהאשדודאשראיבב.מ.ווב.מ.וו.בטיחותבטיחות בדרכיםבטיחות ברכבבטר פלייסביטוחביטוח חובהביטוח מקיףביטוח רכבבינה מלאכותיתבירדבית המשפטבנזיןבנימין נתניהובנק ישראלבצלאל סמוטריץ'בריטניהגג'יפג'יפוןג'ירו ד'איטליהג'נרל מוטורסגוגלגיוס הוןגניבות רכבגניבת רכבגריטהדאצ'יהדאצ'יה דאסטרדודו גלגלידואר ישראלדוד לובינסקידוחות חניהדוחות כספייםדוקאטידיזלדיימלרדלקדלק מוטורסדלק רכבדןהאיחוד האירופיהוזלההונדההונדה סיוויקהטבות מסהלוואותהלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמס הירוקהמשרד להגנת הסביבההעלאת מחיריםהרכבת הקלההרפורמה בתחבורה הציבוריתהרשות הלאומיתהרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםהשכרת רכבווייזוולווועדת הכלכלהועדת הכספיםזיהוםזיהום אווירחחברות ביטוחחברת החשמלחדשות הרכבחדשנותחולוןחוק ההסדריםחורףחיפהחלקי חילוףחניהחניוניםחרדיםטויוטהטויוטה יאריסטויוטה פריוסטויוטה קורולהטויוטה ראב4טכנולוגיהטלקארטסטטסטיםטסלהטרייד איןיבואיבוא אישייבוא מכוניותיבוא מקביליבוא רכביבואן רכביבואני רכביגואריד שנייהיד2יונדאייונדאי טוסוןיונדאי קונהיוניון מוטורסייבוא רכבימאההיפןיצרניות רכבירושליםירין שטרןישראלישראל כץכבישכביש 6כביש החוףכבישיםכלי רכבכלכלה שיתופיתכלמובילכריות אווירכרמיאלכרמליתללובינסקילוחית רישוילוי יצחקלימוד נהיגהליסינגלנד רוברלקסוסמאזדהמבחן דרכיםמבחן נהיגהמבחני ריסוקמבצעמבצעי רכבמבצעי רכב באודימבצעי רכב באופלמבצעי רכב ביונדאימבצעי רכב במאזדהמבצעי רכב במיצובישימבצעי רכב בניסאןמבצעי רכב בסובארומבצעי רכב בסוזוקימבצעי רכב בסיאטמבצעי רכב בסיטרואןמבצעי רכב בסקודהמבצעי רכב בפולקסווגןמבצעי רכב בפורדמבצעי רכב בפיאטמבצעי רכב בפיג'ומבצעי רכב בקיהמבצעי רכב ברנומבצעי רכב בשברולטמהירותמובילאיימוניותמוניות שירותמוניתמוסךמוסכיםמחאהמחירון רכבמחירי הדלקמחיריםמחקרמטרו מוטורמיזוגים ורכישותמיכאל לוימינוי בכיריםמיסוימיסוי ירוקמיצובישימיצובישי אאוטלנדרמיצובישי אטראז'מיצובישי ספייס סטארמכון התקניםמכון רישוימכוניותמכוניות היברידיותמכוניות חדשותמכוניות חשמליותמכוניות יוקרהמכוניות משומשותמכוניות קלאסיותמכוניתמכונית אוטונומיתמכונית היברידיתמכונית השנהמכונית חשמליתמכונית יוקרהמכונית משומשתמכונית משפחתיתמכונית שיתופיתמכירה פומביתמכירות כלי רכבמכירות רכבמכסמכרזמלחמת סחרממשלהמס הבלומס קנייהמסיםמסירותמסירות רכבמסירות רכב חדשמערכות בטיחותמצלמות מהירותמרצדסמשאיותמשאיתמשה כחלוןמשומשותמשטרהמשטרת התנועהמשטרת ישראלמשרד האוצרמשרד האנרגיה והמיםמשרד הביטחוןמשרד המשפטיםמשרד הרישוימשרד התחבורהנהגיםנהיגהניסאןניסאן אלטימהניסאן ג'וקניסאן ליףניסאן מקסימהניסאן סנטרהניסאן קשקאיניסוינסיעות שיתופיותנפטנתנתבנתיב פלוסנתיבי איילוןנתיבי ישראלסאן יאנגסאנגיונגסאנגיונג רקסטוןסובארוסובארו אימפרזהסובארו פורסטרסוזוקיסוזוקי ג'ימניסוזוקי ויטרהסוזוקי סוויפטסוזוקי קרוסאוברסולרסטארט אפסטטיסטיקהסיאטסיאט איביזהסיאט ארונהסיאט לאוןסיטרואןסיטרואן ברלינגוסייברסיןסמלספורטספורט מוטוריסקודהסקודה אוקטביהסקודה סופרבסקודה סקאלהסקודה פאביהסקודה קארוקסקודה קודיאקעעבירות תנועהעומסי תנועהעופר אבנירעיריית תל אביבעליבאבאעמדות טעינהעמדת טעינהענף הרכבערדפוינטרפולקסווגןפולקסווגן טרנספורטרפולקסווגן פולופורדפורד פוקוספורשהפיאטפיג'ופיג׳ופיז'ופיצוייםפלאג איןפנגופסחפקק תנועהפקקי תנועהפקקיםפראריפשיטת רגלץצ'מפיון מוטורסצהציי רכבק.ט.מקאדילקקאוואסאקיקבוצת קרסוקורונהקורוסקורקינטקורקינט חשמליקורקינט שיתופיקורקינטיםקטנועקטנועיםקיהקיה נירוקיה סידקיה ספורטאז'קיה פיקנטוקיה קרניבלקיה ריוקל אוטוקנאביסקנוןקנסותקרוסאוברקריאה לתיקוןקרייזלרקרלוס גוהןקרסו מוטורסראליראםרב קורגולציהריקולרישוירישיוןרישיון נהיגהרישיון רכברכברכב אוטונומירכב היברידירכב חברהרכב חדשרכב חשמלירכב ירוקרכב משומשרכב פנאירכב צמודרכב שטחרכבי יוקרהרכבי שטחרכבים משומשיםרכבתרכבת ישראלרכישת רכברמי אונגררמת גןרנורנו זואירנו מגאןרנו קדג'אררנו קליאורנו קפצ'וררשויות מקומיותרשות ההגבלים העסקייםרשות המסיםרשות שדות התעופהרשיון נהיגהשברולטשברולט אקווינוקסשברולט טראוורסשברולט ספארקשבתשווי שימוששוק הרכבשלמה SIXTשמאיםשר התחבורהתתאונהתאונותתאונות דרכיםתאונת דרכיםתביעה ייצוגיתתגמולי ביטוחתחבורהתחבורה ציבוריתתחנות דלקתיקוןתל אביבתל אופןתל-אביבתל-אופןתערוכת ז'נבהתעשיית הרכבתשתיותתשתיות תחבורהתשתית