+ פרסום מודעה חינם !
מודעות: לא נמכר - 1512, סה"כ - 20906

מורי הנהיגה באופנועים עתרו לבג”צ בגלל ביטוח החובה

6 מרץ 2020 - The Doo

Illustration

למרות היעדר תביעות בחרו המפקח על הביטוח וה'פול' להעלות באופן משמעותי את תעריפי ביטוח החובה של אופנועים שמשמשים ללימוד נהיגה. את המחיר משלמים תלמידי הנהיגה בדו-גלגלי

היום (ה’) קיים בית המשפט הגבוה לצדק דיון בעתירה של קבוצת מורי נהיגה באופנועים כנגד המפקח על הביטוח ותאגיד ה’פול’ בנוגע להעלאת תעריפי ביטוח החובה שהם משלמים. זאת לאחר שהממונה על הביטוח עשה לטענתם מספר “תרגילים מלוכלכים”, ובין השאר גרר אותם מבית הדין לעניינים מנהליים לבג”צ.

בסיכום הדיון, לאחר התגובה הכמעט אוטומטית של בג”צ בעתירות דומות כנגד המדינה – שהיא דחייה שלהן על הסף – השתכנעו השופטים והחליטו להורות למדינה לבחון מחדש את תהליך קבלת ההחלטה שהביאה להעלאת התעריפים. בנוסף, בית המשפט דרש מן המדינה לבחון אפשרויות נוספות לביטוח האוכלוסיה הספציפית הזאת, וכן מתח ביקורת על כך שהמפקח על הביטוח לא הציג בפניו את מסד נתוני הביטוח הרלבנטי למורי הנהיגה על דו גלגלי.

בעתירתם טוענים מורי הנהיגה שבשנת 2017, ללא התראה מוקדמת ובאופן שרירותי, החליטו אנשי רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון (שנקראו קודם, ועדיין נקראים כך בציבור – “המפקח על הביטוח”) – לייקר באופן משמעותי את תעריפי ביטוח החובה. לטענתם, לא רק שלהתייקרות הזאת לא הייתה כל הצדקה אקטוארית – כלומר שהיא לא נובעת מגידול במספר התאונות שבהן מעורבים אופנועים ללימוד נהיגה – היא גם ייקרה את עלות לימוד הנהיגה ואף גרמה לכך שהעיסוק בלימוד נהיגה באופנועים הפך לבלתי כדאי כלכלית מבחינת חלק מן המורים.

חשוב להדגיש, כבר בתחילת הדברים, ש”המפקח על הביטוח”, כשמו כן הוא, ממונה מטעם הממשלה לפקח על חברות הביטוח לטובת הציבור ולא להיפך, כלומר שהוא אמור לייצג את האינטרס הציבורי ולא את רווחי הבעלים של חברות הביטוח. מאחר ו”ביטוח החובה” הוא לא באמת ביטוח אלא – כשמו כן הוא – מס חובה, הרי שהמפקח הוא זה שקובע, בפועל, את תקרת תעריפי הביטוח שממנה יכולות החברות הפרטיות להעניק הנחות.

מנגנון זה מבוצע באמצעות תאגיד ה’פול’, שהוא חברה פרטית, בבעלות חברות הביטוח, אשר הוקמה כדי לבטח את כל מי שהחברות המסחריות לא מרוויחות עליו מספיק, ולכן לא מוכנות לבטח אותו.

לא מיותר להזכיר, באותה נשימה, שהמפקח קיבל הנחיה משר האוצר דאז, משה כחלון (שהוא השר הממונה), לפעול להוזלת תעריפי ביטוח החובה וזאת משני טעמים. ראשית, באוצר הבינו שאנשי הממונה התרשלו בשנים קודמות בתפקידם ולא הפחיתו את גובה תעריפי הביטוח של כלל נהגי ישראל לאורך השנים כפי שהתבקש לנוכח ירידה במספר התאונות והתביעות. בנוסף, היה לכך גם שיקול פוליטי לגיטימי: אנשי מפלגת ‘כולנו’ (ז”ל) התחייבו בפני הבוחרים להוזיל את יוקר המחייה בישראל, ובין השאר יזמו קמפיין שסיפר על “רפורמה בתעריפי ביטוח החובה” שתגרור הפחתת תעריפים.

מורי הנהיגה, אשר מיוצגים בידי עורכי הדין צביקה זאבי פרקש, שי דקס ואורן סלמון, טוענים בעתירתם שנחרדו לגלות בבוקר לא בהיר אחד של שנת 2017 (כל מורה במועד החידוש של הפוליסות שלו) שתעריפי הביטוח שנדרשים מהם יוקרו בעשרות אחוזים. למשל – כלי בנפח 250 סמ”ק נדרש לפרמיה בסך 9,132 ש”ח במקום 7,072 ש”ח קודם לכן. בדיקת הנושא העלתה שהמפקח על הביטוח הורה ל’פול’ בנובמבר 2016 לייקר את תעריפי הפרמיה ב-45% (!), וזאת על-ידי הוספת סעיף “כל נהג”, שנוסף לסעיף “מורה נהיגה” שכבר כלול בפרמיה של המורים.

לו היה מדובר באופנוע אחד, ניחא. אלא שבשונה מלימוד נהיגה במכונית – לימוד לרישיון לאופנוע מבוצע בקבוצות, ולכן כל עסק ללימוד נהיגה מחזיק במספר לא מועט של כלים בנפחי מנוע שונים, ולימוד רכיבה מבוצע בקבוצות. זאת ועוד: רבים ממורי הנהיגה באופנועים מלמדים גם במכוניות ומחזיקים מכונית ללימוד נהיגה, ושם הם לא נדרשים לשלם את המקדם הנוסף של “כל נהג” אלא רק את מקדם “לימוד נהיגה”.

בישראל, כך לטענת המורים, פעילים כיום בסך הכל כ-65 מורים שמלמדים רכיבה על אופנועים (לעומת כ-4,000 מורי נהיגה פעילים ללימוד במכוניות וכלי רכב אחרים), ואלה מחזיקים יחד בכ-300 קטנועים ואופנועים בנפחי מנוע שונים. עלות פרמיות הביטוח, לטענתם, מאלצת אותם לגבות, בממוצע, כ-150 שקלים לשיעור נהיגה באופנוע לעומת בין 120-140 ₪ לשיעור נהיגה במכונית. זאת למרות שהציבור שמבקש להוציא רישיון לקטנוע נחשב ל”מוחלש כלכלית”, ואילו עלות הרכישה והאחזקה של אופנוע נמוכה משמעותית מזו של מכונית נוסעים.

מכל מקום, כאשר כל ניסיונות ההידברות בין מורי הנהיגה עם המפקח על הביטוח עלו בתוהו הם נאלצו להגיש – לפני יותר משנתיים – עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים. בשלב זה שיחקו אנשי המפקח על הביטוח “משחק מלוכלך” והשתהו בהגשת תגובה, וזאת למרות הוראות חוזרות ונשנות של בית המשפט. לבסוף, כאשר ניאותו להשיב, הם טענו שלבית המשפט המחוזי אין סמכות לדון בעתירה, ושמורי הנהיגה צריכים לפנות לבג”צ.

אלא שאנשי המפקח על הביטוח לא הסתפקו בתרגיל המלוכלך הזה. כפי שעולה אף מתגובתם שלהם לבג”צ, במקום להשיב לעתירה לבג”צ את אותה תשובה שהם השיבו בסופו של דבר, הם הגישו לא פחות מחמש (5) בקשות לדחיית מועדי התגובה שלהם. כפי שיוסבר בהמשך – זה לא התרגיל היחיד שביצעו מי שאמורים לפעול למען הציבור ולא נגדו. תוצאת המשחק הזה היא שבג”צ נפנה רק היום לדון בעתירה, וזאת כמעט שלוש שנים וחצי לאחר שהמפקח העלה את תעריפי הביטוח, לרווחת ה’פול’.

לעצם העניין, אפשר היה להבין (גם אם לא לקבל) ייקור תעריפים של מס אשר בוצע לאחר חישוב הסיכון הביטוחי אשר מבוסס, למשל, על ריבוי תביעות ביטוח. אלא שלטענת המורים, לא רק שבשנים האחרונות לא היה גידול במספר התאונות (והם מחזקים את טענתם באמצעות נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) – המפקח על הביטוח גם לא הציג בפניהם נתונים כאלה למרות שנתבקש לעשות זאת מספר פעמים. חמור מכך: מתשובת המפקח עולה שגם לפני שקיבלו החלטה להעלות את התעריפים לא היו בידיהם נתונים כאלה, כלומר שלפחות לכאורה ההחלטה התקבלה באופן שרירותי ולא מסיבות כלכליות לגיטימיות.

מרצע זה “יוצא מן השק” כאשר מעיינים בתגובת המפקח על הביטוח לבג”צ, בתיאור השתלשלות הדברים שהובילו להחלטתו להעלאת התעריפים. לפי התגובה, מי שהחל להניע את כדור השלג היה מנכ”ל ה”פול” אשר פנה למפקח בבקשה לעדכן את תעריפי ביטוח החובה של אופנועים שמשמשים ללימוד נהיגה בטענה שהם שונים מן התעריפים שמוצגים במחשבון של הרשות באינטרנט. מדהים ככל שזה יישמע – מנכ”ל הפול הסביר לאנשי המפקח מהיכן נובעת הטעות שלהם (אי יישום נוהל שמאפשר להוסיף את מקדם “כל נהג” לתחשיב הפרמיה), אבל טען גם ש”לעמדת הפול אין צורך לגבות תוספת בגין מכפלת “כל נהג” כיוון שלימוד נהיגה מיועד לכל נהג…”

אנשי המפקח – כך עולה מתגובתם שלהם – לא טרחו יותר מידי לבחון את הנתונים, ובתוך חודש בלבד הורו ל”פול” ליישם את סעיף “כל נהג” אשר לא יושם במשך כעשור ועד לאותו יום, ולהעלות את התעריפים בכ-45%. רק 7 חודשים לאחר פניית מנכ”ל הפול, באוגוסט 2017, ביקשו אנשי המפקח לקבל לידיהם דו”ח אקטוארי אודות עלות הסיכון של אופנועי לימוד נהיגה.

תגובת הפול

“התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה”, אותה חברה פרטית שכולנו מכירים בשם “הפול”, טוענת בפתח תגובתה שהעתירה לא צריכה להיות מופנית אליה אלא רק אל המפקח על הביטוח, שהרי הרשות הממשלתית הזאת היא שקובעת את תעריפי ביטוח החובה.

אבל אם מתאמצים לקרוא בין השורות של תגובת ה”פול”, קשה שלא להבחין כיצד משמשת הרשות הממשלתית, כלומר המפקח, לא יותר מאשר מריונטה בידי החברות המסחריות. רושם זה מתקבל היות שמצד אחד החברות מסתתרות מאחורי הפורמליסטיקה (“הממונה מפעילה את סמכותה מכח תקנה 5” וגו’), ומצד שני פורשת את התשתית “המקצועית” לקבלת ההחלטות של המפקח.

את אחד האבסורדים המובהקים בתגובת ה”פול” לבג”צ אפר להכתיר ב”פוסל – במומו פוסל”. באי כוחה של הפול טוענים שהעותרים, מורי הנהיגה, לא תמכו את עתירתם בנתונים עובדתיים, וזאת בשעה שהם – ורק הם – מחזיקים בנתוני התביעות וומסרבים בכל תוקף לפרסם אותם,בטענה שהם חברה פרטית מסחרית. כך נוצר “לופ” בלתי אפשרי שאף אחד לא יכול לתקוף את חברות הביטוח שזוכות – בחסות הממשלה – למעמד של חתול ששומר על השמנת.

תגובת הממשלה

לאחר שטרטרו את העותרים, כפי שתואר קודם, הואילו אנשי המפקח על הביטוח להשיב לעתירה, ובין השאר תמכו את החלטתם המקורית בדוח האקטוארי שמוכיח, לטענתם, שעלות הסיכון שיוצרים אופנועי לימוד נהיגה גבוהה מתעריפי הביטוח שנדרשים.

מה שמוצנע בתוך התשובה הזאת, אבל ברור לעין כל מי שמקלף טיפה את המעטפת, זאת האפליה המובהקת בין תעריפי הביטוח של אופנועי לימוד הנהיגה לבין כלל התעריפים שנהוגים בביטוח דו-גלגלי. לטענת המדינה (שאיתה צריך להתמודד במסגרת כתבה אחרת) “כל נהגי ישראל מסבסדים את ביטוח החובה של האופנוענים” בשיעור ניכר. השאלה היא מדוע אותו שיעור מתאים לכלל הענף אבל צריך להיות חריג לרגע כאשר מדובר באופנועים ללימוד נהיגה?

מכל מקום, התחושה של כל מי שקורא את תגובת המדינה צריכה להיות מאד ברורה: מישהו מאנשי המפקח על הביטוח ירה את החץ, ומאותו הרגע נרתמת מערכת שלמה כדי לצייר מטרה במקום שבה הוא פגע.

נציגי המדינה תמכו את דרישתם למחוק את העתירה בטיעונים משפטיים שונים, ובראשם היעדר סמכות של בית המשפט להתערב בשיקולים מקצועיים, וצריך לומר – כפי שנאמר בתחילת הדברים – שברוב המקרים זה מצליח להם והעתירות נדחות.

הפעם, כפי שנכתב, נשלחו אנשי המפקח על הביטוח לחזור את בג”צ עם קצת פחות סחבת וקצת יותר עבודה. עם זאת, לא מומלץ לעצור את הנשימה בציפיה לכך שמישהו מן הפקידים הנוגעים בדבר באמת יעשה את הדבר הנכון ויהפוך את ההחלטה.

חדשות לפי תגיות

accidentsacuraadvertisingAIairbagairbagsalfa romeoamazonandroidandroid autoappappleApple Carplayappsaston martinaudiAudi e-tronAustraliaAutoMotorautonomous carautonomous carsautonomous vehicleAutonomous Vehiclesautonomus carAutopilotavtoVAZawardsbatterybentleybicyclebikebikesbirdbmwBMW X5BoschBubblebugattiBuickbusesCadillacCadillac EscaladeCaliforniaCanadacar marketcar sharingcar theftCarasso MotorsCarlos GhosncarpoolCESChampion MotorschevroletChevrolet BoltChicago Auto ShowchinaChryslerchrysler pacificacitroencitroen C4classic carconsumer reportscoronavirusCOVID-19crash testcrash testscrossoverdaciaDacia DusterDaihatsuDaimlerDanDensoDetroit Auto Showdieseldiesel scandaldieselgateDodgeDonald Trumpdrag racedriverless cardriverless carsdriving tipsDSDS3ducatie-scooterE-ScooterseggedEICMAElbitElectraElectreonelectricElon Muskemission scandalEUeuropeevfcaferrarifiatfordFord ExplorerFord F-150Ford FiestaFord FocusfranceFrankfurt Motor Showfuelfuel economy scandalfunnyGACgeargeelygenesisGeneva Motor ShowgermanygettGetTaxigmGMCgooglegoogle mapsgovernmentgreenhackersHaifaharley-davidsonhealthhondaHonda Civichonda cr-vHonda Odysseyhow tohybridhydrogenhyperloopHyundaihyundai elantraHyundai i10hyundai i30Hyundai IoniqHyundai KonaHyundai Santa FeHyundai SonataHyundai TucsonHyundai VelosterIIHSindiaInfinitiinfotainmentInnovizinsuranceintelIPOiranisisIsraelIsrael RailwaysjaguarJaguar i-pacejapanjeepJeep WranglerJerusalemkawasakiKiakia ceedKia Optimakia picantokia riokia sorentoKia Soulkia sportageKia stingerkia stonicKobe SteelktmLA Auto ShowLadalamborghiniland roverLand Rover DefenderlawsuitLeolexuslidarlight railLimeLincolnlrtluxury carslyftmaseratimaybachmazdaMazda 3Mazda 6Mazda CX-30Mazda CX-5Mazda MiataMazda MX-5Mazda6mecedesmercedesMexicoMGMG ZSmicrosoftMilan Motorcycle ShowmilitaryminiMitsubishimitsubishi ASXmitsubishi outlandermobileyemoovitmotorcyclemotorsportnavigationNEVSNew YorkNew York Auto ShowNHTSANIOnissanNissan Jukenissan leafNorwayNvidiaoecdofoopelopel corsaOpel Insigniapanasonicparis motor showparkingpeugeotPeugeot 508pickuppolicePorscheportugalpricepricespsapublic transportQorosrailwayRakevet Israelramrange roverratingsrecallrecallsrenaultRivianroad 6road accidentroad accidentsroad safetyroadsRolls-Royceroyal enfieldrussiasafetysafety ratingsafety ratingssafety testsscandalscooterseatseat aronaSeat IbizaSECself-driving carself-driving carsSEMASiemensskodaSkoda FabiaSkoda Octaviaskoda rapidSkoda ScalaSkoda SuperbSoftBanksolar energysouth koreaspainspy shotspy shotsSsangYongstartupsstrikestudysubarusubaru ascentSubaru BRZsubaru foresterSubaru VizivSubaru WRXsubaru XVsupercarssuvsuzukisuzuki jimnySwedentakatatarifftaxtaxitechnologytel avivtel-avivterrorismteslaTesla Model 3Tokyo Motor ShowtoptoyotaToyota Camrytoyota corollatoyota priustoyota rav4Toyota Yaristrade wartraffictransporttrendstriumphtrucktruckstuninguberukUMIunion motorsUnited StatedUnited StatesususaViaVolkswagenvolvoVolvo v60Volvo XC40Volvo XC60vwVW Polowaymowazeyamahayandexyangoаварииавтобусавтобусыавтобусы в субботуавторемонтные мастерскиеавторынокавтострахованиеавтостраховкаАккоАрадаренда автомобиляАфикимАфулаАшдодашкелонаэропортаэропорт Бен-ГурионАялонБАГАЦБат-ЯмбезопасностьБейтар-ИлитбензинБеэр-ШеваБней-Браквелосипедвелосипедистывелосипедыводительские прававыборыГерцлиягибридгибридные автогибридный автомобильГиватаимгородской транспортгорючееГуш ДанДавид ЛубинскиДелек Моторсдизельдорогадорогидорожные камерыДТПЕвропажелезная дорогазабастовказаконодательствозаконыИерусалимИзраильимпортимпорт автоинфраструктураИранИсраэль КацКавимкамерыканатная дорогакарантинКарасо МоторсКармельКармиэльКирьят-АтаКирьят-ГатКитайКнессетКольмобилькоронавирускоррупциякредитыКфар-СабализингЛодмарафонМеирминистерство транспортаминтрансмотоциклнаводнениеНалогналогиНегевНетанияобщественный транспортотзывотзывыпаркингпарковкаПДДперекрытияПетах-Тикваплатные дорогиподержанные автоподержанные автомобилипожарполицияпочтаправительствопревышение скоростиПрибрежное шоссепробкипродажипроишествияРаанаРав-КавРакевет ИзраэльРакевет ИсраэльРамат-ГанрейтингрейтингиреформаРеховотРишон ле-ЦионСамарияСАМЛАТскандалсоветыстатистикастатитстикастрахованиестраховкасубботние автобусысудсудебные решениясуперкарыСШАтаксиТалькартарифыТверияТель АвивТель-Авивтендертерроризмтест на вождениетехнологиитехосмотртехпаспорттопливоТрансизраильское шоссетранспорттранспорт в шабаттрафикугонугон автомобилейУправление регистрации автотранспортауход за автомобилемХадераХайфаХермонХолонЦАХАЛценаценыЦфатЧемпион МоторсШкодашоссешоссе АялонштрафштрафыЭгедЭйлатэкзамен по вождениюэкологияэлектроавтомобильэлектровелосипедэлектровелосипедыэлектромобилиэлектромобильЯндексЯффоאאודיאגדאגף התנועהאגרת רישויאובראודיאוויסאוטובוסאוטובוסיםאוטוטקאופלאופל אינסיגניהאופל מוקהאופל קורסהאופנועאופנוע שטחאופנועיםאופנייםאופניים חשמלייםאופניים שיתופייםאיגוד המוסכיםאיגוד יבואני הרכבאיכות הסביבהאילתאינטלאינפיניטיאירופהאיתוראןאכיפהאלבראלון דאיאלון מאסקאלפא רומיאואפליקציותארהאשראיבב.מ.ווב.מ.וו.בטיחותבטיחות בדרכיםבטיחות ברכבבטר פלייסביטוחביטוח חובהביטוח מקיףביטוח רכבבינה מלאכותיתבירדבית המשפטבנזיןבנימין נתניהובנק ישראלבצלאל סמוטריץ'גג'יפג'יפוןג'ירו ד'איטליהג'נרל מוטורסגוגלגיוס הוןגניבות רכבגריטהדאצ'יהדאצ'יה דאסטרדודו גלגלידואר ישראלדוד לובינסקידוחות חניהדוחות כספייםדוקאטידיזלדיימלרדלקדלק מוטורסדלק רכבדןהאיחוד האירופיהוזלההונדההונדה סיוויקהטבות מסהלוואותהמס הירוקהמשרד להגנת הסביבההעלאת מחיריםהרכבת הקלההרפורמה בתחבורה הציבוריתהרשות הלאומיתהרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםהשכרת רכבווייזוולווועדת הכלכלהועדת הכספיםזיהוםזיהום אווירחברות ביטוחחברת החשמלחדשות הרכבחדשנותחולוןחוק ההסדריםחורףחיפהחלקי חילוףחניהחניוניםחרדיםטויוטהטויוטה יאריסטויוטה פריוסטויוטה קורולהטויוטה ראב4טכנולוגיהטלקארטסטטסטיםטסלהטרייד איןיבואיבוא אישייבוא מכוניותיבוא מקביליבוא רכביבואן רכביבואני רכביגואריד שנייהיד2יונדאייונדאי טוסוןיוניון מוטורסייבוא רכבימאההיפןיצרניות רכבירושליםירין שטרןישראלישראל כץכבישכביש 6כביש החוףכבישיםכלי רכבכלכלה שיתופיתכלמובילכריות אווירכרמיאלכרמליתללובינסקילוחית רישוילוי יצחקלימוד נהיגהליסינגלקסוסמאזדהמבחן דרכיםמבחן נהיגהמבחני ריסוקמבצעמבצעי רכבמבצעי רכב באודימבצעי רכב ביונדאימבצעי רכב במאזדהמבצעי רכב במיצובישימבצעי רכב בניסאןמבצעי רכב בסובארומבצעי רכב בסוזוקימבצעי רכב בסיאטמבצעי רכב בסיטרואןמבצעי רכב בסקודהמבצעי רכב בפולקסווגןמבצעי רכב בפורדמבצעי רכב בפיאטמבצעי רכב בפיג'ומבצעי רכב בקיהמבצעי רכב ברנומבצעי רכב בשברולטמהירותמובילאיימוניותמוניות שירותמוניתמוסךמוסכיםמחאהמחירון רכבמחירי הדלקמחיריםמחקרמטרו מוטורמיזוגים ורכישותמיכאל לוימיסוימיסוי ירוקמיצובישימיצובישי אאוטלנדרמיצובישי אטראז'מיצובישי ספייס סטארמכון התקניםמכון רישוימכוניותמכוניות היברידיותמכוניות חדשותמכוניות חשמליותמכוניות יוקרהמכוניות משומשותמכוניות קלאסיותמכוניתמכונית אוטונומיתמכונית היברידיתמכונית השנהמכונית חשמליתמכונית יוקרהמכונית משומשתמכונית משפחתיתמכונית שיתופיתמכירה פומביתמכירות כלי רכבמכירות רכבמכסמכרזמלחמת סחרממשלהמס הבלומס קנייהמסיםמסירותמסירות רכבמסירות רכב חדשמערכות בטיחותמצלמות מהירותמרצדסמשאיותמשאיתמשה כחלוןמשומשותמשטרהמשטרת התנועהמשטרת ישראלמשרד האוצרמשרד האנרגיה והמיםמשרד הביטחוןמשרד המשפטיםמשרד הרישוימשרד התחבורהנהגיםנהיגהניסאןניסאן ג'וקניסאן ליףניסאן מקסימהניסאן סנטרהניסאן קשקאיניסוינסיעות שיתופיותנפטנתנתבנתיב פלוסנתיבי איילוןנתיבי ישראלסאן יאנגסאנגיונגסאנגיונג רקסטוןסובארוסובארו אימפרזהסובארו פורסטרסוזוקיסוזוקי ג'ימניסוזוקי ויטרהסוזוקי סוויפטסוזוקי קרוסאוברסולרסטארט אפסטטיסטיקהסיאטסיאט איביזהסיאט ארונהסיאט לאוןסיטרואןסיטרואן ברלינגוסיןסמלספורטספורט מוטוריסקודהסקודה אוקטביהסקודה סופרבסקודה סקאלהסקודה פאביהסקודה קארוקסקודה קודיאקעעבירות תנועהעומסי תנועהעופר אבנירעיריית תל אביבעליבאבאעמדת טעינהענף הרכבערדפולקסווגןפולקסווגן פולופורדפורשהפיאטפיג'ופיג׳ופיז'ופיצוייםפלאג איןפנגופסחפקק תנועהפקקי תנועהפקקיםפראריצ'מפיון מוטורסצהציי רכבק.ט.מקאדילקקאוואסאקיקורונהקורוסקורקינטקורקינט חשמליקורקינט שיתופיקורקינטיםקטנועקטנועיםקיהקיה נירוקיה סידקיה ספורטאז'קיה פיקנטוקיה ריוקל אוטוקנאביסקנוןקנסותקרוסאוברקריאה לתיקוןקרייזלרקרלוס גוהןקרסו מוטורסראליראםרב קורגולציהריקולרישוירישיוןרישיון נהיגהרישיון רכברכברכב אוטונומירכב היברידירכב חדשרכב חשמלירכב ירוקרכב משומשרכב פנאירכב צמודרכב שטחרכבי יוקרהרכבי שטחרכבים משומשיםרכבתרכבת ישראלרכישת רכברמי אונגררמת גןרנורנו זואירנו מגאןרנו קדג'אררנו קליאורנו קפצ'וררשויות מקומיותרשות ההגבלים העסקייםרשות המסיםרשות שדות התעופהשברולטשברולט אקווינוקסשברולט ספארקשבתשווי שימוששוק הרכבשלמה SIXTשר התחבורהתתאונהתאונותתאונות דרכיםתאונת דרכיםתביעה ייצוגיתתגמולי ביטוחתחבורהתחבורה ציבוריתתחנות דלקתיקוןתל אביבתל אופןתל-אביבתל-אופןתערוכת ז'נבהתעשיית הרכבתשתיותתשתיות תחבורהתשתית
מכור את הרכב שלך