+ פרסום מודעה חינם !
מודעות: לא נמכר - 791, סה"כ - 24958

עובדי המדינה מקבלים הטבה של אלפיים שקל בחודש - וזה מה שהיא עושה למצב בכבישים

28 יולי 2021 - גלובס

Illustration

סקירה שמפרסמת הכלכלנית הראשית בנוגע להשפעה של החזר הוצאות רכב במגזר הציבורי חושפת כי הזכאות של עובדי ענף המינהל הציבורי מעודדת רכישת רכבים והתניידות פחותה בתחבורה ציבורית . עוד נמצא כי העובדים במגזר הציבורי מרשים לעצמם לרכוש ביטוחים יקרים יותר ומקיפים יותר

ההסדר להחזר החזקת רכב במגזר הציבורי מעודד רכישת רכבים והתניידות פחותה בתחבורה ציבורית. כתוצאה מהזכאות להחזר הוצאות רכב, עובדי ענף המינהל הציבורי - הכולל את כלל משרדי הממשלה ומרבית עובדיו זכאים להחזקת רכב - מחזיקים יותר רכבים ורוכשים פוליסות ביטוח רכב רחבות ויקרות יותר.

תוספת כלי הרכב הפרטיים בכבישים שניתן ליחסה להתניית רכיב השכר בבעלות על רכב מוערכת בכ-9,200 רכבים עבור העובדים בענף מינהל ציבורי בלבד. החזר הוצאות רכב נפוץ גם בחלקים נוספים במגזר הציבורי, בהם חברות ממשלתיות והשלטון המקומי ולכן ההשפעה הכוללת ככל הנראה גבוהה יותר - כך עולה מסקירה שמפרסמת הכלכלנית הראשית, שירה גרינברג, בנוגע להשפעה של החזר הוצאות רכב במגזר הציבורי. "הסדר זה, המתמרץ עובדים להחזקת רכב פרטי, תורם לגודש בכבישים וכרוך בהשפעות שליליות כגון רעש, זיהום, ובלאי בתשתיות. להשפעות אלו השלכות כלכליות ובריאותיות ברמת המשק", כותבת הכלכלנית הראשית.

על פי נתוני אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, כ-80% מהעובדים במשרדים ממשלתיים זכאים להחזר הוצאות רכב ושוויו הכספי של רכיב ההוצאות הקבועות, לרבות ביטוחים ואגרות, נע בין 1,400 ל- 2,500 שקל ובממוצע עמד במשרדי הממשלה בשנת 2019 על כ-2,000 שקל בחודש. שוויו הממוצע של רכיב ההשתתפות בהוצאות המשתנות על שימוש ברכב עומד על כ- 533 שקל לחודש.

אגף הכלכלנית הראשית בחן את ההשפעה של רכיב שכר הרווח במשרדי ממשלה ובחלקים נוספים במגזר הציבורי לפיו עובדים זכאים להחזר על הוצאות רכב קבועות (הוצאות אחזקה קבועות, ביטוח רכב ואגרה שנתית), באופן שמותנה בבעלות על רכב, ברכישת הביטוחים ובתשלום האגרות. שווי רכיב זה עמד בשנת 2019 במשרדי ממשלה על ממוצע של כ-2,000 שקל לחודש.

הבדיקה מעלה כי העסקה בענף מינהל ציבורי, הכולל בין היתר את העובדים במשרדי הממשלה, מעלה את ההסתברות של משק בית להחזיק לפחות רכב אחד בכ-0.4%-0.7%. מהסקירה עולה, כי הקשר בין השניים מגיע לשיא בקרב עובדים בחמישון ההכנסה האמצעי, עבורם העלייה בהסתברות להחזקת רכב נאמדה בכ-0.8%-0.11. הקשר חלש יותר בקרב משקי בית ברמות ההכנסה הגבוהות.

מבדיקה של כלל ענפי המשק עולה עוד, כי השתתפות המעסיק בהוצאות רכב או מתן רכב צמוד מתואמת עם עלייה בהסתברות להתניידות למקום העבודה ברכב פרטי בכ-0.18%. עם זאת, לא נמצאה עדות לכך שבהינתן בעלות על רכב, היקף הנסועה של בעלי רכב בענף המינהל הציבורי גבוה יותר מאשר היקף הנסועה מבעלי רכב המועסקים בענפים אחרים.

עוד מצאה הכלכלנית הראשית כי העובדים במגזר הציבורי מרשים לעצמם לרכוש ביטוחים יקרים יותר ומקיפים יותר מרגע שהם זכאים להחזר עליהם כחלק מתנאי שכרם. מהסקירה עולה, כי עצם הזכאות להחזר על הוצאות הביטוח מובילה להוצאה עודפת של הזכאים על ביטוחי רכב, בפרט בקרב רמות ההכנסה הנמוכות. נמצא, כי הזכאות להחזר מעלה את ההוצאה על ביטוחי רכב בקרב בעלי רכב בחמישון התחתון בכ-16%. השפעה זו יורדת עם עליית ההכנסה ונובעת במידה רבה מרכישה מוגברת של ביטוחי רכב מסוג מקיף בקרב הזכאים בהשוואה למי שאינם. סך ההוצאה העודפת על ביטוח רכב במשק בית טיפוסי שבו ישנו מפרנס במינהל הציבורי, נאמדת בכ-400 שקל בשנה.

עומסי התנועה הולכים וגדלים באופן משמעותי

הסקירה נערכה על רקע עומסי התנועה בכבישים שהולכים וגדלים באופן משמעותי בשנים האחרונות, דבר הגורם לאובדן זמן יקר ולהשפעות סביבתיות שליליות ובריאותיות הכרוכות בעלות כלכלית למשק. העלות הגבוהה העלתה צורך בהפחתת השימוש בכלי רכב מזהמים, בין היתר באמצעות צמצום מספר המכוניות הפרטיות בדרכים. כבר ב-2015 קבעה הממשלה יעד להפחתת הנסועה הפרטית (קילומטרז' ברכבים פרטיים) ב-20% עד שנת 2030. מגפת הקורונה הביאה לשינוי מסוים בדפוסי הניידות, כאשר מצד אחד התגברות אפשרויות העבודה מהבית והירידה בפעילות הכלכלית הפחיתה את הביקוש לנסיעות באופן כללי, אך מנגד החששות הבריאותיים הביאו להפחתה מסוימת בשימוש בתחבורה ציבורית ובנסיעות שיתופיות, בהשוואה לרכב פרטי.

לא ברור איזו מגמה תתחזק, אך הפחתת הגודש התחבורתי בישראל מהווה מטרת מדיניות משמעותית.

הסקירה של אגף הכלכלנית הראשית באוצר התמקדה בעובדים בענף מינהל ציבורי, לגביהם נמצא כי הם נוטים להחזיק מספר רב יותר של רכבים, בהשוואה למועסקים ברמת הכנסה דומה ביתר ענפי המשק. השאלה שנבחנה היא האם מגמה זו נובעת מהסדר הנפוץ במגזר הציבורי, המותנה בבעלות על רכב, בגינו זכאים העובדים להחזר הוצאות אחזקה קבועות, ביטוח רכב, אגרת רישוי, גילום מס הכנסה וגילום ביטוח לאומי.

בענף המינהל הציבורי מועסקים כ-370 אלף עובדים המהווים כ-50% מכלל עובדי המגזר הציבורי, אך הסדר החזקת הרכב נפוץ גם בחלקים במגזר הציבורי שאינם מוגדרים כענף מינהל ציבורי ובהם חברות ממשלתיות ובמידה פחותה יותר גם במערכת ההשכלה הגבוהה, בשלטון המקומי ובמערכת הבריאות ועל כן במציאות השפעת הסדר על החזקת רכב פרטי יכולה להיות מוכפלת פי 3 ויותר מהנתונים שנמצאו בסקירה.

2,000 ישראלים מתים בשנה מזיהום אוויר

על פי נתוני ארגון ה-OECD, התנועה בכבישי ישראל כיום היא פי 3.5 מממוצע ה-OECD וקצב הגידול המהיר של האוכלוסייה בישראל עלול להכביד אף יותר על גודש התנועה בישראל. בנוסף, מספר הקילומטרים שנוסע רכב פרטי גבוה בישראל ביחס למדינות ה- OECD , זאת מאחר שרבים מתניידים לעבודה באמצעות רכב פרטי (על פי דוח הארגון מ-2020). לגודש התנועה ולזיהום התחבורתי הנובע ממנו השפעה גם על בריאותנו מאחר שהגורמים המזהמים נפלטים בגובה פני הקרקע וסמוך למקומות בהם נמצאים בני אדם, בעלי חיים וצמחייה, וזאת בהשוואה לזיהום הנפלט מארובות גבוהות של מפעלי תעשייה. לפי אומדן שהציג ארגון ה-OECD (ב-2020) כ-2,000 אנשים בישראל מתים כל שנה כתוצאה מזיהום אוויר.

במבט כולל, לפי ההערכה בדוח ה-OECD סך ההשפעות החיצוניות של השימוש בכלי רכב בישראל בגין זיהום אוויר, גודש תנועה, רעש, תאונות דרכים, בנייה ואחזקה של תשתיות ועלויות חניה חינמית, מסתכמות בכ-6% תוצר, כאשר זיהום אוויר ועומס בכבישים הם הגורמים המשמעותיים ביותר. על פי הכלכלנית הראשית באוצר, עלויות אלה נחשבות לגבוהות שכן במדינות האיחוד האירופי עלות ההשפעות החיצוניות של רכבים הן כ-4% תוצר בלבד. מדו"ח מבקר המדינה בנוגע למשבר התחבורה עולה (משנת 2019) עולה כי הגדלת שיעור השימוש בתחבורה ציבורית בישראל באחוז אחד בלבד שקולה לחיסכון של 400 מיליון שקל בשנה.

הכלכלנית הראשית באוצר התייחסה בסקירה גם לנתוני הסקר החברתי (משנת 2018), הכולל, בין היתר מידע לגבי דפוסי התניידות לעבודה לפי מאפיינים שונים, יחד עם מידע באשר להשתתפות של המעסיק בעלויות על אחזקת רכב או מתן רכב צמוד. לפי הסקר, הסדרים מסוג זה נפוצים יותר בענפי מינהל מקומי, ציבורי וביטחון (41%), אספקת חשמל ומים (37%), שירותי בריאות ורווחה (14%) וענף הבנקאות והפיננסים (11%).

על פי נתוני הסקר, השכיחות של הסדרים אלה עולה ברמות השכר הגבוהות והזכאים נוטים להתנייד פחות בתחבורה ציבורית ולהחזיק מספר רב יותר של רכבים. כך למשל, רובם של הנהנים מהשתתפות באחזקת רכב (87%) מתניידים ברכב פרטי לעבודה לעומת 58% אצל מי שאינם נהנים מההשתתפות. הסקר לא העלה הבדלים בדפוסי התניידות בין עובדי ענפי המינהל המקומי, ציבורי ובטחון ועובדי יתר הענפים בקרב הזכאים להסדר.

אחד ממרכיבי השכר במגזר הציבורי הוא החזר הוצאות קבועות בגין בעלות על רכב. כ-80% מהעובדים במשרדים ממשלתיים זכאים להחזר הוצאות במסגרת ההסדר, המותנה בבעלות על רכב, רכישת ביטוחים ותשלום אגרות. גובה ההחזר הממוצע עמד בשנת 2019 על כ-2,000 ש"ח לחודש.

בשורה התחתונה מעלה הסקירה, כי העסקה בענף מינהל ציבורי הכולל בין היתר את העובדים במשרדי הממשלה, מעלה את ההסתברות להחזקת רכב בעד 0.7% - נתון שאולי נשמע זניח אך בפועל מתורגם לבעלות על כ-9,200 רכבים נוספים בקרב העובדים בענף. השפעה משמעותית יותר זוהתה בקרב משקי בית המצויים במרכז התפלגות ההכנסות, והשפעה נמוכה יחסית נמדדה ברמות השכר הגבוהות. מהנתונים מסתמן כי בעלי רכבים הנהנים מההסדר אינם מתאפיינים בהוצאות גדולות יותר על דלק בהשוואה לבעלי רכבים שאינם נהנים מההסדר, ולא נמצאה אינדיקציה בקרב אותם בעלי רכבים לנסועה מוגברת כתוצאה מההסדר. לעומת זאת, נראה גם כי ההסדר גורם להוצאה מוגברת על ביטוחי רכב בקרב עובדי המגזר הציבורי. עוד מלמדים הנתונים כאמור שמשקי הבית שבהם מפרנס בענף מינהל ציבורי, נוטים לרכוש פוליסות ביטוח רחבות יותר ביחס למשקי בית דומים להם המועסקים במגזר הפרטי. ההוצאה העודפת על ביטוח רכב נאמדה בכ-400 שקל בשנה, בממוצע, למשק בית.

חדשות לפי תגיות

accidentsacuraadvertisingAIairbagairbagsairportalfa romeoamazonAmnon Shashuaandroidandroid autoappappleApple Carplayappsapriliaaston martinaudiAudi e-tronAustraliaauto industryAutoMotorautonomous carautonomous carsautonomous vehicleAutonomous Vehiclesautonomus carAutopilotAutotechAvisavtoVAZawardsAyalonBaidubatterybentleybicyclebikebikesbirdbitcoinbmwBMW X5BoschBubblebugattiBuickbusesCadillacCadillac EscaladeCaliforniaCanadacar buying guidecar importcar insurancecar marketcar sharingcar theftCarasso MotorsCarlos GhosncarpoolCESChampion MotorschargingchevroletChevrolet BoltChevrolet SparkChevrolet SuburbanChicago Auto ShowchinaChryslerchrysler pacificacitroencitroen C4class actionclassic carclassicscongestion chargeconsumer reportscoronavirusCOVID-19crash testcrash testscrossoverdaciaDacia DusterDacia JoggerDacia SanderoDacia SpringDaihatsuDaimlerDanDelekDensoDetroit Auto Showdieseldiesel scandaldieselgateDodgeDonald Trumpdrag racedriverless cardriverless carsdriving tipsDSDS3ducatie-scooterE-ScooterseggedEICMAElbitElectraElectreonelectricelectric bikeElectric VehiclesElon Muskemission scandalemissionsEUeuropeevfcaferrarifiatFiat 500fordFord BroncoFord ExplorerFord F-150Ford FiestaFord FocusFord MondeoFord PumaFord RangerfranceFrankfurt Motor Showfuelfuel economy scandalfuel pricefunnyGACgamesgeargeelygenesisGeneva Motor ShowgermanygettGetTaxigmGMCgooglegoogle mapsgovernmentgreenhackersHaifaharley-davidsonhealthhondaHonda CivicHonda Civic Type Rhonda cr-vHonda HR-VHonda OdysseyHonda Passporthonda pilothow toHuaweiHummerhybridhydrogenhyperloopHyundaiHyundai BayonHyundai Custohyundai elantraHyundai Elantra NHyundai i10hyundai i30Hyundai IoniqHyundai Ioniq 5Hyundai KonaHyundai Santa CruzHyundai Santa FeHyundai SonataHyundai StariaHyundai TucsonHyundai VelosterIDFIIHSimportindiaInfinitiinfotainmentInnovizinsuranceintelIPOiranisisIsraelIsrael RailwaysjaguarJaguar i-pacejapanjeepJeep CompassJeep Grand CherokeeJeep RenegadeJeep WranglerJerusalemkawasakiKawasaki NinjaKiaKia Carnivalkia ceedKia EV6kia niroKia Optimakia picantokia riokia sorentoKia Soulkia sportageKia stingerkia stonicKia TellurideKia XCeedKobe SteelktmLA Auto ShowLadalamborghiniland roverLand Rover DefenderlawsuitleasingLeolexuslidarlight railLimeLincolnlockdownlrtluxuryluxury carslyftmarvelmaseratimaybachmazdaMazda 2Mazda 3Mazda 6Mazda CX-30Mazda CX-5Mazda MiataMazda MX-30Mazda MX-5Mazda6mecedesmercedesmetroMexicoMGMG ZSmicrosoftMilan Motorcycle ShowmilitaryminiMini CooperMinistry of TransportminivanMiri RegevMitsubishimitsubishi ASXmitsubishi outlandermobileyeMoose TestmoovitmotorcyclemotorsportnavigationNCAPNEVSNew YorkNew York Auto ShowNexarNHTSANIOnissanNissan FrontierNissan Jukenissan leafnissan navaraNissan QashqaiNissan RogueNorwayNvidiaoecdofoopelopel corsaOpel Insigniaopel mokkaOtonomopanasonicPangoparis motor showparkingpeugeotPeugeot 2008Peugeot 3008Peugeot 308Peugeot 5008Peugeot 508pickuppolicePorscheportugalpricepricespsapublic transportQorosrailwayRakevet Israelramrange roverratingsrecallrecallsREErenaultRenault ClioRenault MeganeRenault ZoeRImacRivianroad 6road accidentroad accidentsroad safetyroadsrobotaxiRolls-Royceroyal enfieldrussiasafetysafety ratingsafety ratingssafety testsSaverOnescandalscooterseatseat aronaSeat IbizaSECself-driving carself-driving carsSEMASiemensskodaskoda citigoSkoda EnyaqSkoda Fabiaskoda karoqSkoda KodiaqSkoda Octaviaskoda rapidSkoda ScalaSkoda SuperbSoftBanksolar energysouth koreaSPACspainspy shotspy shotsSsangYongstartupsstatisticsStellantisstrikestudysubarusubaru ascentSubaru BRZsubaru foresterSubaru SolterraSubaru VizivSubaru WRXsubaru XVsupercarssuvsuzukisuzuki jimnySwedenSYMTactile MobilitytakatatariffTASEtaxtaxestaxitechnologytel avivTel Aviv MetroTel Aviv Stock Exchangetel-avivtenderterrorismteslaTesla Model 3Tesla model XTokyo Motor ShowtoptoyotaToyota AygoToyota BZ4XToyota Camrytoyota corollaToyota Harriertoyota hiluxToyota Land Cruisertoyota priustoyota rav4Toyota SupraToyota TundraToyota Yaristrade wartrafficTraintransporttrendstriumphtrucktruckstuningTurkeyuberUBQukUMIunion motorsUnited StatedUnited Statesususaused car buying guideViaVolkswagenVolkswagen GolfVolkswagen ID.4Volkswagen PoloVolkswagen TaosVolkswagen TiguanvolvoVolvo v60Volvo XC40Volvo XC60Volvo xc90vwVW PolowaymowazeWindyamahayandexyangoаварииавтобусавтобусыавтобусы в субботуавтобусы в шабатавтомобиль годаавтопилотавторемонтные мастерскиеавторынокавтострахованиеавтостраховкаАЗСАккоАрадаренда автоаренда автомобиляАфикимАфулаАшдодашкелонаэропортаэропорт Бен-ГурионАялонБАГАЦБат-ЯмбезопасностьБейт-ШемешБейтар-ИлитбензинБецалель СмотричБеэр-ШеваБней-БраквелосипедвелосипедистывелосипедыВерховный судводительские прававыборыГерманияГерцлиягибридгибридные автогибридный автомобильГиватаимгородской транспортгорючееГуш ДанДавид ЛубинскиДелек Моторсдизельдизельгейтдорогадорогидорожные камерыДТПЕвропажелезная дорогазабастовказаконодательствозаконызаправкизапчастизарядка для электроавтоИерусалимИзраильимпортимпорт автоинфраструктураИранИсраэль КацКавимкамерыканатная дорогакарантинКарасо МоторсКармельКармиэлькарнтинКирьят-АтаКирьят-ГатКитайклассикаклассические автоКнессетКольмобилькомпенсациякоронавирускоррупциякредитыКфар-СабализингЛодлокдаунльготымарафонМеирМертвое мореМетроминистерство транспортаминтрансминфинмотоциклмотоциклынаводнениеНалогналогиНегевНетанияобщественный транспортограниченияотзывотзывыпараллельный импортпаркингпарковкапарковкиПДДперекрытияПетах-Тикваплатные дорогиплатный въезд в Тель-Авивподержанные автоподержанные автомобилипожарполицияПольшапочтапочта Израиляправилаправительствопревышение скоростиПрибрежное шоссепробкипродажа автопродажипроишествияРаанаРаананаРав-КавРакевет ИзраэльРакевет ИсраэльРамат-ГанРамларегистрация авторейтингрейтингиреформаРеховотРишон ле-ЦионСамарияСАМЛАТСдеротсервисскандалскоростной трамвайсоветыстатистикастатитстикастрахованиестраховкасубботние автобусысудсудебные решенияСупербуссуперкарыСШАтаксиТалькартарифыТверияТель АвивТель-АвивТельдортендертерроризмтест на вождениетехнологиитехосмотртехпаспорттопливотрамвайТрансизраильское шоссетранспорттранспорт в шабаттраснпорттрафикугонугон автоугон автомобилейУправление регистрации автотранспортауход за автомобилемХадераХайфаХермонХолонЦАХАЛценаценыЦфатЧемпион МоторсШкодашоссешоссе АялонштрафштрафыЭгедЭйлатэкзамен на вождениеэкзамен на праваэкзамен по вождениюэкологияэлектроавтоэлектроавтомобильэлектровелосипедэлектровелосипедыэлектромобилиэлектромобильэлектросамокатэлитные автоЮнион МоторсЯндексЯффоאאאודיאגדאגף התנועהאגרת גודשאגרת רישויאובראודיאוויסאוטובוסאוטובוסיםאוטודילאוטוטקאופלאופל אינסיגניהאופל מוקהאופל קורסהאופנועאופנוע שטחאופנועיםאופנייםאופניים חשמלייםאופניים שיתופייםאיגוד המוסכיםאיגוד יבואני הרכבאיכות הסביבהאילתאינטלאינפיניטיאירופהאיתוראןאכיפהאלבראלון דאיאלון מאסקאלפא רומיאואלפא רומיאו סטלביואלקטריאוןאפליקציותארהאשדודאשראיבב.מ.ווב.מ.וו.בטיחותבטיחות בדרכיםבטיחות ברכבבטר פלייסביטוחביטוח חובהביטוח מקיףביטוח רכבבינה מלאכותיתבירדבית המשפטבנזיןבנטליבנימין נתניהובנק ישראלבצלאל סמוטריץ'בריטניהגג'יליג'יפג'יפוןג'יפיםג'ירו ד'איטליהג'נסיסג'נרל מוטורסגוגלגוש דןגיוס הוןגניבות רכבגניבת רכבגריטהדאצ'יהדאצ'יה דאסטרדודו גלגלידואר ישראלדוד לובינסקידוחות חניהדוחות כספייםדוקאטידיזלדיימלרדלקדלק מוטורסדלק רכבדןהאיחוד האירופיהוזלההונדההונדה סיוויקהוצאה לפועלהטבות מסהלוואותהלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמס הירוקהמשרד להגנת הסביבההעלאת מחיריםהרכבת הקלההרפורמה בתחבורה הציבוריתהרשות הלאומיתהרשות הלאומית לבטיחות בדרכיםהשכרת רכבהתייקרויותווייזוולווועדת הכלכלהועדת הכספיםזיהוםזיהום אווירחחברות ביטוחחברת החשמלחדשות הרכבחדשנותחולוןחוק ההסדריםחורףחיישני תנועהחיפהחלקי חילוףחניהחניוניםחרדיםטויוטהטויוטה יאריסטויוטה פריוסטויוטה קאמריטויוטה קורולהטויוטה ראב4טכנולוגיהטלקארטסטטסטיםטסלהטסלה מודל 3טסלה נכנסת לישראלטרייד איןטרקטורוןטרקטורוניםיבואיבוא אישייבוא מכוניותיבוא מקביליבוא רכביבואן רכביבואני הרכביבואני רכביגואריד שנייהיד2יונדאייונדאי i20יונדאי טוסוןיונדאי קונהיוניברסל מוטורסיוניון מוטורסייבוא רכבימאההיפןיצרניות רכבירושליםירין שטרןישראלישראל כץכבישכביש 6כביש החוףכבישיםכלי רכבכלכלה שיתופיתכלמובילכריות אווירכרמיאלכרמליתללובינסקילוחית רישוילוי יצחקלימוד נהיגהליסינגלנד רוברלקסוסמאזדהמבחן דרכיםמבחן נהיגהמבחן רכבמבחני ריסוקמבצעמבצעי רכבמבצעי רכב באודימבצעי רכב באופלמבצעי רכב ביונדאימבצעי רכב במאזדהמבצעי רכב במיצובישימבצעי רכב בניסאןמבצעי רכב בסובארומבצעי רכב בסוזוקימבצעי רכב בסיאטמבצעי רכב בסיטרואןמבצעי רכב בסקודהמבצעי רכב בפולקסווגןמבצעי רכב בפורדמבצעי רכב בפיאטמבצעי רכב בפיג'ומבצעי רכב בקיהמבצעי רכב ברנומבצעי רכב בשברולטמהירותמובילאיימוניותמוניות שירותמוניתמוסךמוסכיםמחאהמחירוןמחירון רכבמחירי הדלקמחיריםמחקרמטרו מוטורמיזוגים ורכישותמיכאל לוימינוי בכיריםמינימיניוואןמיסוימיסוי ירוקמיצובישימיצובישי אאוטלנדרמיצובישי אטראז'מיצובישי ספייס סטארמירי רגבמכון התקניםמכון רישוימכוניותמכוניות היברידיותמכוניות חדשותמכוניות חשמליותמכוניות יוקרהמכוניות משומשותמכוניות סיניותמכוניות קלאסיותמכוניתמכונית אוטונומיתמכונית היברידיתמכונית השנהמכונית חשמליתמכונית יוקרהמכונית משומשתמכונית משפחתיתמכונית שיתופיתמכירה פומביתמכירות כלי רכבמכירות רכבמכסמכרזמכשירי תנועהמלחמת סחרממשלהמס הבלומס ירוקמס קנייהמסיםמסירותמסירות רכבמסירות רכב חדשמסירת מכוניותמערכות בטיחותמצלמות מהירותמרצדסמשאיותמשאיתמשה כחלוןמשומשותמשטרהמשטרת התנועהמשטרת ישראלמשרד האוצרמשרד האנרגיהמשרד האנרגיה והמיםמשרד הביטחוןמשרד המשפטיםמשרד הרישוימשרד התחבורהנגיף הקורונהנהגיםנהיגהנהיגה מונעתניסאןניסאן אלטימהניסאן ג'וקניסאן ליףניסאן מקסימהניסאן סנטרהניסאן קשקאיניסוינמל אשדודנסיעות שיתופיותנפטנתנתבנתיב פלוסנתיבי איילוןנתיבי ישראלנתיבי תחבורה ציבוריתססאן יאנגסאנגיונגסאנגיונג רקסטוןסובארוסובארו אימפרזהסובארו פורסטרסוזוקיסוזוקי איגניססוזוקי ג'ימניסוזוקי ויטרהסוזוקי סוויפטסוזוקי קרוסאוברסולרסטארט אפסטטיסטיקהסיאטסיאט איביזהסיאט ארונהסיאט לאוןסיטרואןסיטרואן ברלינגוסייברסיןסמלספורטספורט מוטוריסקודהסקודה אוקטביהסקודה סופרבסקודה סקאלהסקודה פאביהסקודה קארוקסקודה קודיאקעעבירות תנועהעובדי מדינהעומסי תנועהעופר אבנירעיריית תל אביבעליבאבאעמדות טעינהעמדת טעינהענף הרכבערדפוינטרפולקסווגןפולקסווגן טיגואןפולקסווגן טרנספורטרפולקסווגן פולופורדפורד פוקוספורשהפיאטפיג'ופיג׳ופיז'ופיצוייםפלאג איןפנגופסחפקק תנועהפקקי תנועהפקקיםפראריפשיטת רגלץצ'מפיון מוטורסצהציי רכבצריכת דלקק.ט.מקאדילקקאוואסאקיקבוצת קרסוקופרהקורונהקורוסקורקינטקורקינט חשמליקורקינט שיתופיקורקינטיםקטנועקטנועיםקיהקיה נירוקיה סורנטוקיה סידקיה ספורטאז'קיה פיקנטוקיה קרניבלקיה ריוקל אוטוקנאביסקנוןקנסותקסדהקרוסאוברקריאה לתיקוןקרייזלרקרלוס גוהןקרסו מוטורסראליראםרב קורגולציהריקולרישוירישיוןרישיון נהיגהרישיון רכברכברכב אוטונומירכב היברידירכב חברהרכב חדשרכב חשמלירכב ירוקרכב משומשרכב פנאירכב צמודרכב שטחרכבי יוקרהרכבי שטחרכבים משומשיםרכבתרכבת ישראלרכישת רכברמי אונגררמת גןרנורנו זואירנו מגאןרנו קדג'אררנו קליאורנו קפצ'וררשויות מקומיותרשות ההגבלים העסקייםרשות המסיםרשות שדות התעופהרשיון נהיגהשאטליםשברולטשברולט אקווינוקסשברולט טראוורסשברולט ספארקשבתשווי שימוששוק הרכבשטחשלמה SIXTשמאיםשר התחבורהתתאונהתאונותתאונות דרכיםתאונת דרכיםתביעה ייצוגיתתגמולי ביטוחתחבורהתחבורה ציבוריתתחנות דלקתיקוןתל אביבתל אופןתל-אביבתל-אופןתערוכת ז'נבהתעשיית הרכבתשתיותתשתיות תחבורהתשתית